GAC AION และพันธมิตรได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการลงทุนต่อคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย (EEC)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้แทนของ GAC AION บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศจีน เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าพบกับคณะตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกระทรวงอุตสาหกรรม (MIND) เพื่อหารือความเป็นไปได้ของ GAC AION ในการเข้าสู่ตลาดไทยเพื่อจัดจำหน่าย และลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต พร้อมยื่นหนังสือแจ้งความจำนงต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Mr. Xiao Yong รองผู้จัดการทั่วไป GAC AION (คนที่สี่จากซ้าย) และนายณฤทธิ์ เทิดธีระสุข (คนที่สี่จากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คณะผู้แทน GAC AION ประเทศไทย ประกอบด้วย Mr. Xiao Yong รองผู้จัดการทั่วไปของ GAC AION, Mr. Ma Haiyang ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ GAC AION และทีมงานของแผนกธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง Mr. Huang Yongjie ประธานบริษัท และ Mr. Gao Peng ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gold Integrate ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ GAC AION ประเทศไทย

Mr. Wang Liping อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ และพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตดีที่สุด และรัฐบาลไทยได้ออกนโยบายหลายชุดเพื่อสนับสนุนการผลิต และการขายรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการมาถึงของ GAC AION และเราจะสนับสนุนการลงทุน และการพัฒนาวิสาหกิจของจีนในประเทศไทยอย่างเต็มที่ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”

Mr. Xiao Yong รองผู้จัดการทั่วไปของ GAC AION (คนที่สองจากซ้าย) คุณณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนที่สองจากขวา) Mr. Huang Yongjie ประธานบริษัทของ Gold Integrate (คนแรกจากขวา) และ Mr. Gao Peng ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gold Integrate (คนแรกจากซ้าย)

Mr. Xiao Yong รองผู้จัดการทั่วไปของ GAC AION กล่าวว่า “รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างแพร่หลาย และผู้บริโภคชาวไทยซื้อ หรือกำลังพิจารณาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งนี้ เราจะถือว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายแรกของกลยุทธ์ในต่างประเทศของ GAC AION จุดแรกคือการนำผลิตภัณฑ์ และบริการของ AION เข้าสู่ตลาดประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกและสบายยิ่งขึ้น”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นนโยบายพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และข้อกำหนดสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคทั่วไปก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน GAC AION ซึ่งมุ่งมั่นผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ จึงตัดสินใจลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในขณะที่ตลาดกำลังเป็นที่นิยม

Guangzhou Automobile (GAC) Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ GAC AION ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มรถยนต์ร่วมหุ้นของรัฐในกว่างโจว โดยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 5 แสนล้านบาท GAC AION ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นองค์กรหลักของ GAC Group สำหรับการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่ที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อถึงกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ โดยมียอดขายที่ 271,000 หน่วยในปี 2565 ตามแผนการดำเนินงาน GAC AION ตั้งเป้าหมายว่าจะพิชิตยอดขาย 1ล้านคัน ให้ได้ภายในปี 2025 และ 3ล้านคัน ให้ได้ภายในปี 2030