“SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต” ปรับจุดยืนทางการตลาด ชูภาพลักษณ์ สร้างคุณค่า เพื่อลูกค้าและคนไทย “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง”

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ประกาศปรับจุดยืนทางการตลาด พร้อมชูบทพิสูจน์ผ่านนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการเพื่อตอบรับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุคดิจิทัล ภายใต้คำสัญญาที่มาพร้อมบทพิสูจน์ “SE Life สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง” เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการประกันชีวิตในประเทศไทย ที่ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานเชื่อมั่นภายในปี 2569

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับจุดยืนทางการตลาดใหม่ โดยใช้ชื่อ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต” ที่มีความทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากขึ้น พร้อมคำมั่นสัญญา แบรนด์ที่มาพร้อมบทพิสูจน์ (Brand proof)

“โดย SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการ เพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้ลูกค้า คู่ค้า และคนไทยเชื่อมั่น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มอบอำนาจให้ลูกค้าออกแบบความคุ้มครองและราคาได้ตามต้องการ (Insurance as pay-as-you-need) และการบริการที่สร้างความสะดวกสบายและเข้าถึงง่าย (Convenience & Seamless experience) ในรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่าง มุ่งเน้นสร้างคุณค่า เพื่อดูแลทุกวันธรรมดาของชีวิตลูกค้าให้มีความสุขเหมือนที่เคย ผ่านบทพิสูจน์ 3 ด้าน คือ

1.สำหรับลูกค้า SE Life ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ลูกค้าสามารถออกแบบความคุ้มครองเองได้ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง ค่าห้อง ในราคาที่เหมาะสมตามงบประมาณ และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งบทพิสูจน์แรกที่เราส่งมอบให้ลูกค้า คือ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ My Health My Choice (มายเฮลธ์ มาย ช้อยส์) “สุขภาพเลือกได้ ชีวิตก็ง่ายขึ้น” โดย My Health My Choice เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมให้บริการผ่านตัวแทนฝ่ายขายทั่วประเทศไทย

ในด้านการบริการลูกค้า SE Life ได้ยกระดับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียว ผ่านแอพพลิเคชั่น Line @THAIGROUP อาทิ บริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ มูลค่ากรมธรรม์ และความคุ้มครอง บริการต่ออายุกรมธรรม์ กู้กรมธรรม์ออนไลน์ และสมาชิกประกันกลุ่มสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับตนเองและครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ ล่าสุดเราเพิ่งเปิดให้บริการเคลมออนไลน์ (e-Claim) ที่ลูกค้าสามารถยื่นเคลมและส่งเอกสารผ่านไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้การเคลมเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัทพ์มือถือ

2.สำหรับตัวแทนฝ่ายขาย SE Life เพิ่มศักยภาพตัวแทนและช่องทางการขายที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพื่อสร้าง Seamless Customer Experience โดยปฏิรูปกระบวนการขายผ่านระบบดิจิทัล 100% โดยการเปิดตัว D-Life ที่ช่วยให้ชีวิตของตัวแทนประกันและพันธมิตร สามารถนำเสนอแผนประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานพร้อมด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ SE Life ยังเพิ่มการสนับสนุนตัวแทนฝ่ายขายเพื่อขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้น ด้วยระบบการบริหารผู้มุ่งหวังผ่านออนไลน์ ที่ช่วยเชื่อมต่อลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรากับตัวแทนในพื้นที่ซึ่งพร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา จับคู่ความต้องการซื้อของลูกค้าและความสามารถในการขายของตัวแทน (Data-driven Lead Management and Auto Lead Assignment) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะขยายสำนักงานตัวแทนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และเปลี่ยนสาขาย่อยให้เป็นสำนักงานตัวแทน และใช้ระบบดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ผ่านออนไลน์ในรูปแบบ (Branch Automation)

3. สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้จำนวนมาก ผ่านเครือข่ายพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใต้เครือทีซีซี ธนาคารของภาครัฐ และเอกชน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย นายหน้าดิจิทัล และพันธมิตรด้านการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพแบบองค์รวม SE Life ได้จัดตั้งทีม Health and Wellness โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น BDMS มาเสริมประสิทธิภาพของการบริการ โดยมีเป้าหมายในการสร้าง Wellness-as-a-service ecosystem เพื่อสร้างความสุขในทุกวันธรรมดาของชีวิตลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งเรามีแผนเชื่อมต่อพันธมิตรที่พร้อมเชื่อมต่อผ่าน Open APIs เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของพันธมิตรได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการประกันชีวิต (Insurance accessibility) ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

และเพื่อส่งมอบบทพิสูจน์ทั้ง 3 ด้าน ผ่านการสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต การพัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญ เราจึงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ทั้งในส่วนของพนักงานและตัวแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะใหม่ๆ รองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (Upskill, Reskill, Coaching Skill) เพิ่มความรู้ในเครื่องมือวางแผนทางการเงิน ทักษะด้านดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ที่จะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ SE Life ในอนาคต และส่งเสริมให้ SE Life เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในบทบาทโค้ช ที่สามารถเพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน และมีแนวทางเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนและสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญมากที่สุด

“เป้าหมายของ SE Life เราต้องการให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุขในทุกวันธรรมดาเหมือนที่เคย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตาม เราจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจ เคียงข้าง ให้คำปรึกษา พร้อมร่วมออกแบบวางแผนชีวิตที่ดีให้ลูกค้าทุกคนของ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง” นางภฤตยา กล่าวทิ้งท้าย