กรุงเทพประกันชีวิต เดินหน้าขยายฐานตลาด เปิดสำนักงานตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงิน คุณเบญจวรรณ พรสวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร

กรุงเทพประกันชีวิต เสริมความแข็งแกร่งสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน เดินหน้าขยายสำนักงานตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ พร้อมมุ่งพัฒนาผู้บริหารตัวแทน และสนับสนุนความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพและการสร้างผลผลิต ในฐานะคู่ค้าของบริษัทสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ

โดยล่าสุดได้เปิดสำนักงานตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มอีก 1 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดูแลของคุณเบญจวรรณ พรสวัสดิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบัญชี และการเงิน นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายประกันชีวิตและนายปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ทีมงานฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมสำนักงาน

กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน และส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมดูแลด้วยความใส่ใจ และเป็นมืออาชีพ ผ่านหลากหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ลูกค้าในจังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้ารับบริการของ กรุงเทพประกันชีวิต ผ่านสำนักงานตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงิน คุณเบญจวรรณ พรสวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร ได้อย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรุงเทพประกันชีวิต มองหาผู้ที่สนใจและต้องการเข้ามาร่วมงานในธุรกิจประกันชีวิต สู่เส้นทางอาชีพที่ให้ความอิสระและมั่นคงพร้อมรายได้ที่กำหนดเองได้ สนใจร่วมงานเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ 02-777-8888