สศท. นำงานศิลปหัตถกรรมไทยรุกตลาดเอเชียในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2024

สศท. นำงานศิลปหัตถกรรมไทย อวดโฉมในงาน “LIFESTYLE Week TOKYO 2024” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดตลาด สร้างโอกาสให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงเสน่ห์ภูมิปัญญาไทย สร้างมูลค่าซื้อขายกว่า 1.2 ล้านบาท คาดการณ์มูลค่าซื้อขายต่อเนื่องภายใน 1 ปี กว่า 5 ล้านบาทดัน Soft Power ด้านงานหัตถศิลป์ไทยสู่เอเชีย

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ยกทัพผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ไทย เจาะตลาดเอเชียในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2024 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตสู่สากล รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดัน Soft Power ไทยให้ขับเคลื่อน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ไปสู่ระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

โดยนำผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีศักยภาพ และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน กว่า 50 ผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง ทั้งงานหัตถศิลป์ไทยทรงคุณค่า สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย อาทิ กระเป๋าย่านลิเภาถมเงิน งานหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้, มาลัยจักสานจากตอกไผ่ งานนวัตศิลป์โบราณสุดประณีต, ช้างศิลาดล ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาล้านนา และงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย อาทิ กระเป๋ากระจูดปักลวดลายต่างๆ ด้วยมือซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก, กระเป๋าสานผักตบชวา, แก้วเขียนลายเบญรงค์, กระเป๋า Eco print ลวดลายจากธรรมชาติ, ดอกทิวลิปผ้าทอซาโอริ ศิลปะการทอมือแบบฟรีสไตล์ของญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทยต้นแบบ ที่สะท้อนศิลปะทางวัฒนธรรมไทยจาก 3 นักออกแบบงานศิลปหัตถกรรมไปร่วมจัดแสดงในครั้งนี้อีกด้วย ได้แก่ Chocker สร้อยคอเงินแรงบันดาลใจจากลายสือไท โดดเด่นด้วยเทคนิคเชิงช่างศิลปะร่วมสมัยที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของสุโขทัย, เครื่องประดับจากศิลปะการพันดิ้นเงิน ดิ้นทองเทคนิคโบราณ สู่ชิ้นงานร่วมสมัย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และ สร้อยคอจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ เลเยอร์หลากสีที่ได้แรงบันดาลใจจากกว๊านพะเยายามเย็น

ซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานหัตถกรรม นักออกแบบ และนักสะสม ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยได้โดยตรง ทำให้งานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับโลก รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมไทย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ผู้นำเข้า-ส่งออกชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ อาทิ จีน (ไต้หว้น จีน ฮ่องกง) เกาหลี อินเดีย ตลอดจนนักออกแบบ องค์กรภาครัฐและหน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดการจัดงาน 3 วัน กว่า 700 คน สร้างมูลค่าซื้อขายกว่า 1.2 ล้านบาท คาดการณ์มูลค่าซื้อขายต่อเนื่องภายใน 1 ปี กว่า 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ การนำงานหัตถศิลป์ไทยไปจัดแสดง แสดงศักยภาพ และเปิดตลาดในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2024 ครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก ทำให้โลกได้เข้าถึง และรับรู้ว่างานศิลปหัตถกรรมไทยทุกชิ้นสะท้อนถึงภูมิปัญญา และวัฒนธรรม มีเสน่ห์อัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีความประณีตที่หาชมได้ยาก อีกทั้งยังทำให้ผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมไทยเกิดแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น สอดคล้องกับภารกิจของ สศท. ที่มุ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำทางในทุกมิติด้านงานศิลปหัตถกรรม โดยเชื่อมโยง ให้คำแนะนำ สร้างโอกาสให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งเป็นการยกระดับ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยให้มีศักยภาพสู่ตลาดสากล