T3 Technology และ Huawei ร่วมลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมศักยภาพด้านโซลูชั่นต่างๆ

T3 Technology และ Huawei ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยทั้งสองฝ่ายจะเปิดเผยถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในธุรกิจที่ให้บริการกับผู้บริโภคในโซลูชั่นต่างๆ อาทิ โซลูชั่นเครือข่ายองค์กร โทรคมนาคมพลังงาน และ Huawei Cloud โดยมีวัตถุประ:สงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด Mr.Wang  Helin ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร T3 Technology และ Mr.Deng CEO ของ Huawei (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงและจัดอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดความร่วมมือในด้านต่างๆ

Mr.Wang Helin ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร T3 Technology (แถวหลังซ้าย)   Mr.Deng Feng: CEO Huawei (ประเทศไทย) (แถวหลังขวา)
Mr.Yu Xiaolei CEO T3 Technology (แถวหน้าซ้าย) Mr.Xu Lin :Vice President of Marketing and Solution Department Huawei (ประเทศไทย) (แถวหน้าขวา)

ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามและการเจรจาดังนี้ ฝ่าย T3 Technology  Mr.Yu Xiaolei: CEO , Mr.Geng Zhi: Deputy CEO, Mr.Guo Wenkui: CMO, Mr.Chen Daiyu: Vice President, Miss Zhou Ying: Operation Director และฝ่าย Huawei(ประเทศไทย) มี Mr.Xu Lin :Vice President of Marketing and Solution Department, Mr.Liao Qian: President of CNBG, Mr.Cheng Guodong President of EBG, Mr.Liu Yang: EVP of EBG และ Mr.Li Kai Sales Director of TRUE CNBG  

ก่อนที่จะมีพิธีลงนาม T3 Technology และ Huawei ได้มีการประชุมแบบเจาะลึกเกี่ยวกับตลาดผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมของไทย หน่วยงานลูกค้าองค์กร  การนำโทรคมนาคมพลังงานมาใช้ และHuawei  Cloud  รวมถึงโอกาสความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต Mr.Deng  Feng:CEO ของ Huawei (ประเทศไทย)หวังว่า  ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันโดยใช้กลยุทธ์เชิงลึกเพื่อให้ครอบคลุมตลาดทั้งในปัจจุบันละในอนาคต โดยนำเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเป็นกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของทั้งสองฝ่าย Mr.Wang Helin ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร T3 Technology ได้กล่าวขอบคุณ Huawei สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา รวมถึงความร่วมมือด้วยดีอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งมิตรภาพที่ดีระหว่างสองบริษัท Mr.Wang Helin ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บริษัทได้นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมถึงความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและด้านวิศวกรรมต่างๆ มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพแก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ

มอบของที่ระลึก Mr.Wang  Helin ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร T3 Technology (ซ้าย)  Mr.Deng Feng: CEO Huawei (ประเทศไทย)  (ขวา)

ตามข้อตกลง ทั้งสองบริษัทจะนำเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาผนึกกำลังกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเครือข่าย 5G ของผู้ให้บริการ เครือข่ายหลัก และการส่งสัญญาณเครือข่าย การนำเสนอโซลูชั่นต่างๆให้แก่องค์กร การใช้โทรคมนาคมพลังงานในอนาคต และ Huawei Cloud ด้วยความสามารถด้านการวิจัยและทีมพัฒนาที่แข็งแกร่งของ Huawei บวกกับความสามารถของ T3  Technology ในการขยายตลาดภูมิภาคอย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์และด้วยความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้งาน 5G และก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง อีกทั้งโครงสร้างเครือข่ายขั้นพื้นฐาน และนำเสนอโซลูชั่นต่างๆเพื่อเครือข่ายองค์กรในประเทศไทย  รวมถึงความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพที่ยั่งยืนในอนาคต

การลงนามในเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ใหม่ที่สำคัญสำหรับการร่วมมือกันระหว่าง T3 Technology และ Huawei ความร่วมมือที่จะเสริมศักยภาพของทั้งสองบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค รวมถึงการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันและให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ