ดีพร้อม ปั้นผู้ประกอบการสินค้าไทย เข้าถึงโอกาสคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐ คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 200 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยถึงความสำเร็จของการเดินหน้าผลักดันการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจทั่วประเทศ ผ่านการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด -19 ให้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาดของภาครัฐ ผ่านการดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailand แล้วกว่า 280 รายการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 200 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากมาตรการของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณสูงถึง 1.77 ล้านล้านบาทต่อปี จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ หรือ Made in Thailand (MiT) พัสดุที่จัดทำขึ้นหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Thai SME-GP และพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Thai GPP เป็นพัสดุที่หน่วยงานรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ทางดีพร้อมจึงได้เร่งการดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม โดยพัฒนา เตรียมความพร้อม และยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนไทย ทั่วประเทศ เข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพให้ธุรกิจมีศักยภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดกับหน่วยงานภาครัฐ และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดภายใต้ภาวะโควิด-19 นี้ได้

โดยกิจกรรมทั้งหมด ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในยุคนิวนอร์มอล ไม่ว่าจะเป็น Online Training การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับรองสินค้า Made in Thailand ด้วยความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความรู้การเตรียมตัว ขั้นตอน และวิธีการขอรับรองสินค้า ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 210 กิจการ และสำหรับผู้ที่มีความพร้อมได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Online Coaching จำนวน 51 กิจการ โดยผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญติวเข้มการรับรองสินค้า Made in Thailand และเทคนิคการยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้อยู่รอดภายใต้โควิด –19 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางการตลาด จึงได้จัดกิจกรรม Online Business Opportunities เพื่อแนะนำให้ผู้ประกอบการได้พบคู่ค้าธุรกิจรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบ B2G การนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade ชั้นนำต่างๆ แบบ B2B และการฝ่าวิกฤติด้วยแหล่งเงินทุน

ซึ่งจากการดำเนิน “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม” มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการรับรองสินค้า Made in Thailand โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้วจำนวน 280 รายการสินค้า และมีแผนจะขอรับรองเพิ่มอีกกว่า 600 รายการ โดยจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้หรือยอดขาย การกระตุ้นการจ้างงาน และการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดขึ้นกว่า 200 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้แนะนำ ประชาสัมพันธ์ และส่งต่อผู้ประกอบการเข้าสู่การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านการรับรองสินค้า Made in Thailand ไปแล้วกว่า 2,500 ราย รวมจำนวน 20,000 รายการสินค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจทราบข้อมูล Made in Thailand สามารถศึกษาข้อมูลและตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นได้ที่ https://forms.gle/eE8EBXhGpdWj4X9d8 นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย