DITP ดันธุรกิจบริการออกแบบ CREATIVE STUDIO ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่จับคู่แบรนด์ไทย เสริมแกร่งธุรกิจผลิตสินค้า CO-BRAND ยกระดับสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)  เดินหน้าส่งเสริมนักออกแบบกลุ่ม CREATIVE STUDIO มุ่งส่งเสริมธุรกิจบริการด้านการออกแบบ (Design Service) ดึงแบรนด์ชั้นนำของไทยมาร่วมสนับสนุน พร้อมขยายตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศ ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เร่งส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการออกแบบสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทยในโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก 2564 กลุ่ม CREATIVE STUDIO และ ผลงานจากกิจกรรม CO-BRAND ในวันที่ 20-22 กันยายน ณ สตูดิโอ FACTOPIA

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก 2564 (Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2021) ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ได้มีการคัดเลือกนักออกแบบในกลุ่ม CREATIVE STUDIO ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการด้านการออกแบบ (Design Service) เข้าร่วมโครงการปีนี้เป็นปีแรก รองรับการขยายตัวของธุรกิจบริการด้านการออกแบบที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการด้านการออกแบบสู่ระดับสากล สอดรับกับนโยบายการสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการออกแบบสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย

โดยมีการส่งเสริมนักออกแบบกลุ่ม CREATIVE STUDIO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบ (Design Service) ในสาขาต่างๆ เช่น Branding & CI, Character Design, Craftwork & Decorative Item, Graphic Design, Illustration, Industrial Design โดยปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ ARN CREATIVE STUDIO, SISIDEA, SIRRA, THE YARN STORY, WISHULADA, YOSHIZ, PRAEWPRAPHASIRI, TABLETOP DESIGN, TAYLOR O STUDIO, MUK DESIGN STUDIO และ PATIPAT DESIGN STUDIO พร้อมจัดทำสื่อแนะนำบริการของนักออกแบบกลุ่มนี้เพื่อเป็นไอเดียให้ผู้ประกอบการไทย สามารถติดต่อเพื่อจ้างงานหรือทำงานร่วมกันในรูปแบบ CO-BRAND ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยด้วยการออกแบบได้

“DITP ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบกลุ่ม CREATIVE STUDIO ภายใต้โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก 2564 ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่มีการขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องและนักออกแบบไทยมีการสร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่นเห็นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลอย่างมากมาย เช่น แบรนด์ SARRAN นักออกแบบเครื่องประดับรุ่นพี่ในโครงการฯ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ไทยที่ปรากฏอยู่ใน Music VDO LALISA ที่ได้รับการกล่าวถึง หรือ ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก PROMP STUDIO ที่คว้ารางวัลด้านการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์กว่า 100 รางวัล จากเวทีการประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักออกแบบกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกเป็นอย่างมาก กรมจึงต้องการต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจบริการของประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น พร้อมสร้างโอกาสขยายผลสู่ตลาดต่างประเทศ เชื่อมั่นว่าธุรกิจบริการออกแบบจะเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองและสร้างโอกาสให้แก่นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยในระดับสากลได้ นอกจากนี้กรมได้เตรียมสร้างโอกาสทางการค้าให้กับนักออกแบบกลุ่มนี้โดยเข้าร่วมงาน Milan Design Week และเข้าร่วมงาน Taiwan Creative Expo เป็นต้น” ม.ล.คฑาทอง กล่าวเสริม

ล่าสุด DITP ได้จัดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักออกแบบในโครงการกลุ่ม CREATIVE STUDIO จำนวน 11 แบรนด์ และผลงานจากกิจกรรม CO-BRAND จำนวน 10 แบรนด์ ภายใต้แนวคิด MAXIMIZE MOMENTUM THE POWER TO MOVE FORWARD “ในวิกฤต มีโอกาส” เมื่อวิกฤตส่งผลให้เกิดข้อจำกัด มาร่วมกันนำความคิดสร้างสรรค์ค้นหาโอกาสใหม่ในยุค New Normal ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานผลงานนักออกแบบของโครงการ  

โดยนิทรรศการในครั้งนี้ ยังมีการแสดงผลงานของนักออกแบบจากกิจกรรมค่ายบ่มเพาะนักออกแบบสู่สากลกลุ่ม CO-BRAND ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำของไทยซึ่งเป็นพันธมิตรของโครงการ อาทิ DEESAWAT, PASAYA และ SCG มาร่วมจัดแสดงในงานด้วย โดยมีผลงานนักออกแบบที่พัฒนาผลงานร่วมกับแบรนด์ DEESAWAT อาทิ AIBELLE, ORACLAY, RUBBER IDEA, VANZTER สำหรับแบรนด์ที่มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ PASAYA อาทิ APERCU, PATIPAT DESIGN STUDIO,  PRAEWPRAPHASIRI, TABLETOP DESIGN, PETGLAM ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ตอบโจทย์ Creative & Local Economy รวมถึงแบรนด์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ SCG อาทิ MARIOSIAM, KITT.TA.KHON และ PATIPAT DESIGN STUDIO ซึ่งเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กระแส BCG (Bio-Circular-Green Economy) อีกด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจบริการออกแบบ CREATIVE STUDIO และสร้างเครือข่ายของนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ให้เข็มแข็ง DITP ยังได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักออกแบบในหลายมิติ อาทิ “การสร้างสรรค์ DESIGN SERVICE ระดับโลก” โดย คุณปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินนักวาดภาพประกอบ, “THINK-TELL-TRADE” โดย คุณศรัณย์ เย็นปัญญา CREATIVE DIRECTOR และผู้ก่อตั้ง 56THSTUDIO, “ขายไอเดียได้มั่นใจ ดึงความสนใจให้อยู่หมัด” โดย คุณกุลภาอร จันทร์สระแก้ว BRANDAHOLICS และหัวข้อ “FROM DESIGNERS’ BRAND TO DESIGN SERVICE” โดย ALUMNI TEAM เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมต่อยอดองค์ความรู้ เสริมทักษะให้แก่นักออกแบบไทยสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ในการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

ทั้งนี้ผลงานนักออกแบบไทยในโครงการ Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2021 ทั้งกลุ่ม CREATIVE STUDIO และ CO-BRAND ได้นำมาจัดแสดงในงาน “MAXIMIZE MOMENTUM THE POWER TO MOVE FORWARD” ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2564 เวลา 10:00 – 16:00 น. ณ สตูดิโอ FACTOPIA ถนนรัตนาธิเบศร์ (ใกล้ Big C รัตนาธิเบศร์ 2)