สสว. ผนึกหอการค้าไทย เปิดร้านค้าออนไลน์ โชว์ศักยภาพ SME ปรับตัวสู้วิกฤติโควิด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 หรือ สสว.CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์” ซึ่ง สสว. ร่วมดำเนินการกับหอการค้าไทย จำเป็นต้องงดการจัดงานในลักษณะออฟไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเตรียมออกบูธในจังหวัดต่างๆ เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ซึ่งมีความร่วมมือกับ สสว. อยู่แล้วภายใต้แคมเปญ ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อื่น อาทิ Facebook และ Line เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้ แม้จะไม่ได้มีการจัดงานในลักษณะออฟไลน์ เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 600 ราย มีการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายนับหมื่นรายการ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

“สสว. พยายามสร้างโอกาสในวิกฤติ ด้วยการพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพิ่มเติมจากช่องทางปกติ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เพราะนอกจากจะสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคนี้แล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งจะมากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต เช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอบคุณหอการค้าไทย แพลตฟอร์มช้อปปี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกรายที่สู้ไปพร้อมกันในภาวะวิกฤตินี้ เปิดรับช่องทางจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตไปด้วยกัน สสว. ยืนยันว่าก็จะอยู่เคียงข้าง คอยดูแล สนับสนุน และหาทางสร้างโอกาสในการพัฒนาเอสเอ็มอีทั่วประเทศในมิติต่างๆ ต่อไป” ผอ. สสว. กล่าว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับ สสว. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายกลางและรายเล็กให้เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อสร้างช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้เกิดรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเปิดร้านเข้าร่วมแคมเปญกว่า 600 ร้านค้า โดยมียอดจำหน่ายผ่าน Shopee และช่องทางออนไลน์อื่น เช่น Facebook และ Line รวมกันกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งหอการค้าไทยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางเพื่อเสริมสร้างโอกาสด้านต่างๆ ทั้งช่องทางจำหน่าย แหล่งทุน และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยมีความเข้มแข็งในทุกมิติและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เอสเอ็มอีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังเกิดผลสำเร็จในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการและยอดจำหน่ายที่เกินความคาดหมาย” นายสนั่น กล่าว

ขณะที่ ผู้แทน บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน กล่าวว่าการได้ร่วมมือกับ สสว. และหอการค้าไทย จัดแคมเปญพิเศษ ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” โดยใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มของ Shopee ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี และจากความร่วมมือในครั้งนี้จะยังสามารถต่อยอดช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ และเติบโตได้อย่างแข็งแรงต่อไป

ทั้งนี้ แคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” โดยความร่วมมือของ สสว. และหอการค้าไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้ไมโครไซต์ https://shopee.co.th/OSMEP