ดีอีเอส-ดีป้า ลุยเมกะโปรเจกต์ HACKaTHAILAND-New Normal : Digital Possibilities เสริมทักษะดิจิทัลประชาชน รวมพลคนรุ่นใหม่ ‘เปลี่ยน’ ประเทศไทย เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย

18 พฤศจิกายน 2564, กรุงเทพมหานครดีอีเอส และ ดีป้า ร่วมจัดงานแถลงข่าว ประกาศความร่วมมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ประเทศไทยในชื่อ HACKaTHAILAND ภายใต้แนวคิด New Normal : Digital Possibilities โดยหวังเป็นส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย ด้วยการส่งเสริมและยกระดับทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน รุกจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเปิดเวที Hackathon ระดมความคิด เฟ้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาระดับชาติจากคนดิจิทัลรุ่นใหม่ ก่อนนำผลงานต่อยอดใช้จริง เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คาดสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถือเป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันของภาคประชาชนที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ ‘คน’ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินโครงการ HACKaTHAILAND ที่จัดภายใต้แนวคิด New Normal : Digital Possibilities อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะสร้างการรับรู้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้ได้เห็นว่า“ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้” พร้อมมุ่งส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงความรู้และยกระดับทักษะดิจิทัลที่สำคัญ ก่อนนำพาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ HACKaTHAILAND เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักพัฒนาและสร้างสรรค์ที่ต้องการยกระดับทักษะอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ รองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หลังโควิด-19 คลี่คลาย

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า โครงการ HACKaTHAILAND ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักที่สอดประสานกัน ได้แก่ HACKaTHAILAND Learning Platform กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบรับใบประกาศนียบัตรรับรอง ซึ่งสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) เป็นต้นไป จากนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้โอกาสในการรวมทีมเข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond HACKaTHAILAND การแข่งขัน Hackathon ระยะเวลา 168 ชั่วโมง เพื่อเฟ้นหา 10 สุดยอดทีมร่วมแก้ไขปัญหาที่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ระดับประเทศ ก่อนนำผลงานต่อยอดใช้จริงกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง 1 เดือนภายหลังจบการแข่งขัน

ในส่วนของภาคประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงนักลงทุนจะได้สัมผัสประสบการณ์และรับความรู้ด้านดิจิทัลผ่านกิจกรรม HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากบริษัทเทคดิจิทัลชั้นนำ และดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมยกระดับทักษะเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเพิ่มโอกาสในการหางาน (Job Fest) การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การแข่งขันโดรน การแสดงของน้อง ๆ GEN Z ฯลฯ ซึ่ง HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2565 บนพื้นที่รวม 6,000 ตารางเมตรของ เลเจนด์ สยาม และสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

“HACKaTHAILAND จะช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้กับประชาชน รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย ด้วยการส่งเสริมและยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) ซึ่ง ดีป้า ประเมินว่า HACKaTHAILAND จะสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่า 500 ล้านบาท มีผู้สนใจร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND Learning Platform จำนวน 5,000 คน ประชาชนเข้าชมนิทรรศการในกิจกรรม HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดระยะเวลา 21 วันของการจัดงานมากกว่า 100,000 คน และผลงานของ 10 สุดยอดทีมจากกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond HACKaTHAILAND จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

พร้อมกันนี้ ในงานแถลงข่าวยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การทำเกษตรแนวใหม่ จาก นายชาคริต แย้มนาม นักแสดงชื่อดัง และร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ เปิดหลักสูตร HACKaTHAILAND Online Learning กับ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และผู้แทนจาก สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย สมาคมไทยไอโอที สมัชชาผู้ใช้โดรนแห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ บริษัท ซีเจเวิร์ค จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ HACKaTHAILAND ได้ที่ www.hackathailand.com เฟซบุ๊ก : HACKaTHAILAND และ Line OA : depaThailand