บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 เชิดชูเกียรติสุดยอดเอสเอ็มอีไทย

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกบางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย ประจำปี 2564 “THAILAND TOP SME AWARDS 2021”  เพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดี จำนวน 17 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดและโปร่งใส่โดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธพว. ภายในงานมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนนักบริหารเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “งาน Thailand Top SME Awards 2021  ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5  ภายใต้แนวคิด “Challenging to the resilience of the Business” ท้าทายธุรกิจ ด้วยวิธีคิดที่ยืดหยุ่น เพื่อหวังกระตุ้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ หรือด้านสาธารณสุข โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็น “สุดยอดเอสเอ็มอี” อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือกันอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกัน คัดเลือก SMEs ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยมุ่งให้หลักเกณฑ์การพิจารณามีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน  การดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย”

คุณนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ความร่วมมือในการจัดงานว่า  “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการ “เติมทุน” วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 50 ล้านบาทต่อราย  ควบคู่ “เติมความรู้” ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุนแรง ดังนั้น SME D Bank จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ ซึ่งการมอบรางวัล  “THAILAND TOP SME AWARDS 2021” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความสามารถ  ทั้งด้านบริหารธุรกิจยอดเยี่ยม มีความมุ่งมั่นทุ่มเท สามารถยกระดับปรับตัวทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง นำ BCG Model ซึ่งเป็นแนวทางเศรษฐกิจใหม่มาประยุกต์ใช้  ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 มาได้ด้วยดี  ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จึงถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติในทุกๆ ด้าน”

สำหรับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 17 รางวัล ประกอบด้วย

 1. รางวัลอุตสาหกรรมการผลิตยอดเยี่ยมแห่งปี  ได้แก่ บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด
 2. รางวัลอุตสาหกรรมบริการยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ เอคอนเนค คอนแทคเซ็นเตอร์
 3. รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
 4. รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี ได้แก่ บริษัท ออพติคัล 88 (ประเทศไทย) จำกัด
 5. รางวัลนวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์แห่งปี ได้แก่ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 6. รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
 7. รางวัลการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแห่งปี ได้แก่ บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด
 8. รางวัลธุรกิจ BCG แห่งปี ได้แก่ บริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด
 9. รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 10. รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพแห่งปี ได้แก่ บริษัท อารยโชคทรัพย์ จำกัด
 11. รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี ได้แก่ บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด
 12. รางวัลธุรกิจส่งเสริมการเกษตรแห่งปี ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์
 13. รางวัลธุรกิจส่งเสริมชุมชนแห่งปี ได้แก่ บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด
 14. รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ได้แก่ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 15. รางวัลนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นแห่งปี ได้แก่ บริษัท เรดี้ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด
 16. รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี ได้แก่ บริษัท กาล(30) จำกัด
 17. รางวัลส่งเสริมทายาทธุรกิจแห่งปี ได้แก่ บริษัท บวรเวชสมุนไพร จำกัด