รพ.นวมินทร์ 9 ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจ เติมเต็มงานบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ณ ศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ประกาศพร้อมความร่วมมือทางธุรกิจกับ Smart AWC เติมเต็มงานบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยมีพลเอกนายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล และคุณวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล (ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลนวมินทร์ 9) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล (ผู้อำนวยการศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC) พร้อมทั้ง ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ (ผู้อํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และรองคณบดีฝ่ายการพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และพาร์ตเนอร์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC) และคุณพีระยุทธ มั่งคั่ง (กรรมการผู้จัดการ กับ Smart AWC) ณ ศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC

พลเอกนายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทพันธมิตรกับบริษัท สมาร์ท คลินิก จำกัด เพื่อเดินหน้าบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่ ผิวพรรณ รูปร่าง ศัลยกรรมตกแต่ง ความงาม เส้นผม หนังศีรษะ รวมถึงปลูกผม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วย และเวชศาสตร์ชะลอวัยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการในแผนทางธุรกิจของ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ด้วยเป้าหมายการขยายบริการและฐานผู้รับบริการให้ครอบคลุม และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ และมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริง ของคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์  พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินรอยตามวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับนานาชาติ ในเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกต่อไป”

ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC นั้นให้บริการด้านสุขภาพ และความงามอย่างครบวงจรที่เน้นรูปแบบการดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่นอก เพื่อสุขภาพที่ดีในสถานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การบริหารและควบคุมมาตรฐานโดยโรงพยาบาล โดยเน้นการดูแลเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด เหมือนการต่อจิ๊กซอว์ ที่ต้องปะติดปะต่อดูแลหลายองค์ประกอบจนเสร็จสมบูรณ์ ดูดี พร้อมที่จะเผยความสวยงามและดูดีให้เห็น รวมถึงความใส่ใจทุกรายละเอียด และแคร์(care)ผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวของเราเอง โดยปัจจุบัน ศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC เน้นการให้บริการด้านเส้นผม หนังศีรษะ และปลูกผม เป็นหลัก

นอกจากนี้ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า นอกเหนือจากศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC แล้ว ตัวพิมพ์เองยังดูแลในส่วนของศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 หรือ ศูนย์ Physique 9 รวมถึงโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ N9 Nursing เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงได้ชะลอการเปิดตัวออกไปก่อน จากเดิมที่จะเปิดตัวในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้เน้นการช่วยเหลือผู้ช่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเต็มที่ ซึ่งตัวพิมพ์เองก็ได้มีโอกาสในการเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภายใต้มูลนิธินวมินทร์รวมใจ ซึ่งพิมพ์เองก็เป็นหนึ่งในกรรมการของมู,นลธิฯ โดยที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลนวมินทร์9 และกรุงเทพมหานครฯ โดยมีโครงการที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการจัดตั้งและสร้างโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยรอเตียงเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ป่วย Covid-19 รวม 3 แห่ง รวมถึง การบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบ อีกด้วยค่ะ

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายได้ที่ศูนย์ VITAL GLOW: SKIN & AESTHETIC โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (ชั้น 3)

  • LINE OA : @vitalglowcentre
  • Facebook : โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ศูนย์ศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ Vital Glow
  • Instagram: vitalglowcentre
  • Tel : 02-5181818 ต่อ 999, 095-7505555, 066-1210991
  • Website : http://www.vitalglowcentre.com

#vitalglowcentre #ผิวพรรณ #ควบคุมน้ำหนัก #รูปร่าง #ศัลยกรรมตกแต่ง #ความงาม #เส้นผม #หนังศีรษะ #ปลูกผม #เวชศาสตร์ชะลอวัย #Physique9 #กายภาพบำบัด #N9Nursing #ดูแลผู้สูงอายุ #มูลนิธินวมินทร์รวมใจ