ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ นำระบบห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ บุกตลาดลูกค้าองค์กร ล่าสุดคว้างานห้องสมุดออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งเป้า ปี 65 โต 100 %

ภาครัฐและเอกชนเร่งเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เต็มตัว หลังโควิด-19 และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น 2 ตัวเร่งสำคัญ ด้าน ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ รับอานิสงค์สบช่องส่ง ไฮบรารี่ บุกตลาดหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ล่าสุดคว้างานใหญ่ระบบห้องสมุดออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเผยแผนปี 65 วางเป้าโต 100%

นายพัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด หนึ่งในกลุ่ม บริษัท บีทูเอส จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงการเร่งปรับตัวสู่ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ของหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขณะนี้ว่า เกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเกิดขึ้นของโควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการเชื่อมต่อกันของทุกฝ่าย ทำให้แม้ในสถานการณ์การระบาดที่ร้ายแรงของโควิด-19 จนเกิดการล็อกดาวน์ และ Work from Home การใช้ชีวิตและการทำงานยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น

จากปัจจัยดังกล่าวถือว่าส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการเร่งเข้าสู่ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น มากขึ้น ทำให้ ไฮบรารี่ ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยในขณะนี้ ได้รับความสนใจจากหลายกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา และ องค์กรภาคเอกชน เนื่องจากทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงองค์ความรู้และความบันเทิงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังห้องสมุดของหน่วยงาน

นอกจากนั้นระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร ไฮบรารี่ ยังมีความสะดวกต่อองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือเสริมการให้บริการห้องสมุดแบบเดิมเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์เอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหลายล้านบาทและใช้เวลาในการพัฒนานาน รวมถึงมีค่าดูแลระบบและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่นอีกมาก ทำให้มีงบประมาณเหลือในการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการได้จำนวนมากและหลากหลายขึ้น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากจุดเด่นดังกล่าวแล้ว ไฮบรารี่ ยังมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Newspaper) และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Magazine) ให้เลือกใช้งานมากกว่า 80 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ E-Pub มีระบบการอ่านออกเสียงสำหรับไฟล์ E-Pub เพื่อการใช้งานสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการอ่าน และ ฟรี อี-บุ๊ก กว่า 1,000 รายชื่อ พร้อมมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การยืมมีบริการระบบ Cloud Storage สำหรับเอกสาร อีบุ๊ก คลิปวีดีโอ หรือ PODCAST  ที่เผยแพร่ภายในองค์กร มีฟีเจอร์การบริหารจัดการระบบ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ สามารถวัดผลความคุ้มค่าของทรัพยากร เช่น ระบบเก็บระยะเวลาการอ่าน ระบบการจัดการรับสมัครสมาชิก ระบบการใช้งานที่สามารถกำหนดพื้นที่การให้บริการเองได้ (Location Base)   ด้วยเหตุนี้ทำให้ ไฮบรารี่ มียอดการเติบโตของผู้ใช้งานและลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,000 คน และ สามารถอยู่ใน 10 อันดับ การดาวน์โหลดสูงสุดของ App Store ในหมวดหนังสือ และได้รับความพึงพอใจในการใช้งานเป็นอย่างดีที่สุดในตลาดอีกด้วย ทำให้คาดว่าในปี 65 ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร ไฮบรารี่ จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 100% จากมูลค่าตลาดรวม 300 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ใช้งาน ไฮบรารี่ นั้น ปัจจุบันมีมากกว่า 70 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ-เอกชน 15% สถาบันการศึกษา 28%  ห้องสมุด 57% อาทิ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด ฯลฯ  ทำให้มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ล่าสุด ไฮบรารี่ ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยเป็นการให้บริการในส่วนของบุคลากรและพนักงานที่มีอยุ่ทั่วประเทศ  หลังจากมีการเปิดให้บริการก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดี มีผู้เข้ามาใช้งานเป็นจำนวนที่สูงมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การคัดสรรอีบุ๊กที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และความตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย

นายเกรียงไกร ใบเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวถึง การเลือกใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร ไฮบรารี่ ว่า ระบบห้องสมุดออนไลน์นับได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการเข้าถึงองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพทักษะของบุคลากรผ่านการอ่าน ซึ่งพนักงานและบุคลากรของ กฟภ. ที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ลดข้อจำกัดในการเดินทางมายังห้องสมุด สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และพฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปโดยอ่านผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์มากขึ้น

ในเบื้องต้นมีการเปิดให้บุคลากรขององค์กรใช้งานก่อน 2,000 ราย เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้ามาใช้งานวันแรกมากถึง 500 ราย สำหรับเป้าหมายต่อไปนั้นจะมีการส่งเสริมให้พนักงานและบุคลากรของ กฟภ. ที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง 35,000 คน ได้ใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์กันทุกคน

ระบบห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ ยังมีจุดเด่นอย่างมากต่อการพัฒนาห้องสมุด เนื่องจากสามารถเก็บสถิติการอ่านของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและเลือกอีบุ๊กหรือสื่ออื่นๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้งานห้องสมุดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพและเสริมสร้างพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอีกด้วย

สำหรับหน่วยงาน องค์กรหรือผู้ประกอบการที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทดลองใช้งานห้องสมุดออนไลน์หรือต้องการโอนย้ายอีบุ๊กจากระบบ E-library ที่ใช้อยู่มาใช้กับ ไฮบรารี่ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.hibrary.me หรือติดต่อได้ที่ โทร 02-024-6690