ดร.แสงสุข พิทยานุกุล อธิการบดีสถาบัน IESA ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล มุ่งสร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จจากแบรนด์ Smooth-E และ Dentiste’ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ BIS (The Business Incubation School) โรงเรียนที่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 2,000 คน ในระยะเวลา 7 ปี ในวันนี้ ดร.แสงสุข เดินหน้าก้าวไปอีกขั้น กับแผนการสร้างนักธุรกิจระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย โดยนั่งแท่นอธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา หรือ IESA (Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya) เปิดตัว “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล”

ความพิเศษของหลักสูตรบริหารธุรกิจนี้ คือ นวัตกรรมการศึกษา (Education Innovation) ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา “ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)” ตามเทรนด์อาชีพในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนทั้งทักษะและประสบการณ์ สำหรับก้าวเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตทั้งตลาดภายในประเทศและในเวทีระดับโลก

โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่หลากหลาย อาทิ ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา (ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ฯ), อ.ทักษะ บุษยโภคะ (โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป), อ.วรวุฒิ อุ่นใจ (Office Mate) และท่านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร, นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ, และนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ผ่านพีระมิดแห่งการเรียนรู้ ทฤษฎี 20% และปฏิบัติ 80% เพื่อสร้างเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ได้จริง สามารถใช้ได้ในทันที ซึ่งผู้เรียนจะได้สร้างธุรกิจของตนเอง มีผลกำไรและขาดทุนจริงตั้งแต่ยังอยู่ในสถาบัน โดยการันตีรายได้จากการทำธุรกิจที่สร้างกำไรถึง 2 เท่าของค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป พร้อมเพิ่มพูนองค์ความรู้ภาคทฤษฎีบริหารธุรกิจ ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  เพราะที่นี่คือสถาบันการศึกษายุคใหม่ ที่ต้องการสอนให้ผู้เรียน “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาตรี” ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในสถาบันแห่งนี้เพียงแค่ลงมือทำ

10 เหตุผลที่ทำให้สถาบัน IESA เป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับผู้เรียน

1. Education Innovation นวัตกรรมการศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย

2. ตอบโจทย์สิ่งที่เด็กและคนในสังคมของประเทศต้องการ นั่นคือการเป็นเจ้าของกิจการ สร้างรายได้ไปพร้อมกับ
การเรียนในระบบ

3. มีโอกาสในการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายธุรกิจ ที่จะมาสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาแล้ว

4. มีธุรกิจเป็นของตัวเอง พร้อมต่อยอดทันทีหลังจบการศึกษา ทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

5. มีธุรกิจให้ทดลองทำ เพื่อค้นหาความต้องการของตัวเอง

6. สอนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทำมากได้น้อยให้เป็น “ทำน้อยได้มาก”

7. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

8. การเรียนรู้ผ่าน Learning Pyramid (Lecture/ Reading/ Audio & Visual/ Demonstration/ Discussion Group/ Practice by Doing/ Teach Others)

9. การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสถานประกอบการมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10. เรียบจบได้ปริญญาตรีและมีรายได้จากการลงทุนทำธุรกิจ

ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กล่าวว่า “การเรียนที่นี่ต้องอาศัยทั้งความต้องการและความเข้าใจ เริ่มแรกเลยคือผู้ปกครองต้องสนับสนุน สองคือผู้เรียนต้องมีความอยากที่จะเรียน เมื่อทั้งสองเห็นพ้องต้องกันแล้ว ขั้นตอนที่สามคือการตรวจ BOSI DNA (Builder Opportunist Specialist Innovation) หรือแบบทดสอบคุณสมบัติสำหรับผู้นำองค์กร เพื่อให้เรารู้วิธีการบ่มเพาะผู้เรียน ตามลักษณะบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อหาที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งมีรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเติมเต็มและผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยเมื่อได้ผลลัพธ์จากแบบทดสอบ ขั้นตอนที่สี่นั่นก็คือการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจและลงมือทำ”

“คนโบราณเคยบอกว่า “อย่าวิ่งตามผีเสื้อเลยเพราะมันจะบินหนีไป ให้ปลูกดอกไม้ที่ผีเสื้อจะมาเกาะเอาไว้แทน” เสมือนกับการวิ่งตามลูกค้า ซึ่งไม่ควรทำ เราควรหาสินค้าที่แตกต่างและมีเพียงเราแบรนด์เดียว เพื่อให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเอง ในระยะเวลา 4 ปี ทุก ๆ ครั้งที่ผิดพลาดคือการเรียนรู้ที่มหาศาล มีอาจารย์ มีวิทยากร และเพื่อนๆ คอยช่วยเหลือรายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ จากผู้คนที่พบเจอประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ทำให้เข้าใจกันได้มากกว่า เป็นกำลังใจ และเดินไปด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดร.แสงสุข กล่าวเสริม

พิเศษสำหรับปีการศึกษานี้ คณะบริหารธุรกิจมีทุนการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี โดยสถาบัน IESA เปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สามารถเรียนในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต
  • กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • กลุ่มที่ 3 คือ นักศึกษาปริญญาตรีต่างสถาบันที่ต้องการเรียนควบปริญญาตรีใบที่ 2
  • กลุ่มที่ 4 คือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและต้องการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการมีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ เนื่องจากเวลาเรียนไม่กระทบกับเวลางาน และเป็นกลุ่มที่ต้องการแนวทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

หลังจากมีการเปิดหลักสูตรไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และจัดกิจกรรม Open House ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม จากทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนเอง จึงเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/IESA.Ayothaya หรือ www.iesa.ac.th โทรศัพท์ 061-4196021 (คุณต่าย) 061-4196056 (คุณโอ๊ต)