มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022” ภายใต้แนวคิด “The Next Normal Transformation for Business Sustainability การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่” เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 34 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 13 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 21 รางวัล  ขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลถือเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “ โลกของธุรกิจมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากธรรมชาติ หรือจากแนวคิดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุผลให้ภาคธุรกิจจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำถามที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและวิสัยท้ศน์กว้างไกลและปรับเปลี่ยนวิธีทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไป เพื่อไปสู่สุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง และงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 ในวันนี้นับเป็นปีที่ 10 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มุ่งหวังให้รางวัล Thailand Top Company Awards 2022 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืนต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022” ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ และนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ  ได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งตลอดปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดความท้าทายใหม่ๆ แก่ประเทศและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ทั้งจากการสืบเนื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 สายพันธุ์ใหม่ ราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หลายธุรกิจก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคมาได้ และสามารถยืดหยัดเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

โดยมีรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022”  ได้แก่

รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 13 รางวัล ดังนี้

 ประเภทรางวัลองค์กรที่ได้รับรางวัล
1อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2อุตสาหกรรมการผลิตบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
5อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
6อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดลล์ เทคโนโลยีส์
7อุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงและสันทนาการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
8อุตสาหกรรมบริการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
9อุตสาหกรรมประกันภัยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10อุตสาหกรรมพลังงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
11อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
12อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
13อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลประเภทความเป็นเลิศ จำนวน 21 รางวัล ดังนี้

 ประเภทรางวัลองค์กรที่ได้รับรางวัล
1BEST COMPANY PERFORMANCE AWARDบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2BEST BUSINESS TREND EXCELLENCE AWARDบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3BEST CROSS BORDER BUSINESS SERVICES AWARDธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
4BEST CUSTOMER EXPERIENCE AWARDบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5BEST CUSTOMER FOCUS AWARDบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6BEST eSERVICE PROVIDER AWARDบริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
7BEST FINANCIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AWARDบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
8BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARDบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
9CORPORATE SUSTAINABILITY AWARDบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
10CSR OF THE YEAR AWARDบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
11DIGITAL INITIATIVE COMPANY AWARDบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
12FAST-GROWING COMPANY AWARDบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13MOST ADMIRED COMPANY AWARDบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
14MOST POTENTIAL AWARDบริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
15MOST TRUSTED BRAND AWARDเบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
16OUTSTANDING AWARDบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
17THE LEADERSHIP EXCELLENCE AWARDบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18TOP BUSINESS STRATEGY AWARDบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
19TOP PARTNER PROMOTION AND DEVELOPMENT AWARDธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
20TOP INNOVATIVE COMPANY AWARDบริษัท สยามมิชลิน จำกัด
21TOP MANAGEMENT AWARDบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)