ภาครัฐ-เอกชนผนึกพลังจัดงาน “อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022” แสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุดล้ำแห่งอนาคต พร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายหลังการเปิดงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนารากฐานอุตสาหกรรมไทยไปสู่นวัตกรรมแห่งอนาคต ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน บีโอไอ จึงได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน “ซับคอนไทยแลนด์ 2022” เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะในด้านของผู้ผลิตไทยที่พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่การรับช่วงการผลิตกับบริษัทรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาเป็นผู้ซื้อ ซึ่งบีโอไอได้เชิญมาร่วมงานในปีนี้ โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 1,400 คู่ เกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 5,000 ล้านบาท

สำหรับงานซับคอนไทยแลนด์ 2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 16 ในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต และการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ซื้อ เพื่อส่งเสริมการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทผู้ซื้อจากทั่วโลก ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านระบบออนไลน์สำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ นางสาวดวงใจกล่าว

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในปีนี้ จะมีโซนการจัดแสดง “Buyers’ Village” หรือพื้นที่จัดแสดงชิ้นส่วนหรือชิ้นงาน จากบริษัทผู้ซื้อชิ้นส่วนชั้นนำ นอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงอุตสาหกรรม “S-Curve” เพื่อนำเสนอชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้เอง อาทิ ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น ภายในงานยังมีงานสัมมนาที่จัดร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจกว่า 45 หัวข้อ 

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการพัฒนาภายใต้เป้าหมาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ โดยมุ่งเน้นที่การเป็นเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม การลงทุนที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐานกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสนามบิน รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ ถนน และโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาล ในการทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนของภูมิภาค

“ปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมกำลังเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นตัวเร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ การกำเนิดของโรงงานอัจฉริยะ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การพิมพ์ 3 มิติ ศูนย์ข้อมูล บริการคลาวด์ 5G, AI, IoT และเครื่องจักรขั้นสูง เหล่านี้ล้วนเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต การกลับมาจัดงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022 อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและตอบโจทย์ภาคเอกชนที่กำลังมองหาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาสู่การผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่การสร้างโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตลง ทั้งยังเป็นโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ และรายใหญ่ ได้มีโอกาสจับคู่ธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อพร้อมรองรับการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” นายภานุวัฒน์ กล่าว

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งานอินเตอร์แมค 2022 หรืองานคู่ขนานกับงานซับคอนไทยแลนด์ เป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำในอาเซียน ปีนี้จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ธีม สมาร์ทเทคโนโลยี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม” (SMART TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING) พร้อมเป็นเวทีสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีเครื่องจักรงานโลหการจากแบรนด์ชั้นนำ โดยตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงานในปีนี้ มีผู้ประกอบการจากกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 25 ประเทศเข้าร่วม

นอกจากนี้ยังจัดให้มีโซนจัดแสดงที่น่าสนใจ อาทิ ROBOTHUB โชว์การทำงานหุ่นยนต์ที่ประยุกต์ใช้ในการผลิตหลากหลายมิติ พร้อมก้าวเข้าสู่ Metaverse โลกเสมือนจริงบนอุตสาหกรรมด้วยกล้อง VR และ โปรแกรม Simulation ที่ครอบคลุมการออกแบบดีไซน์ภาพเสมือนจริง โซน Digital Manufacturing Ecosystem ที่ผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรมดิจิทัลนำนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตมาจัดแสดง และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่พลาดไม่ได้ กับสัมมนาสำคัญ INTERMACH FORUM #6 และสัมมนาในอีกหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 หัวข้อ โดยวิทยากรชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมเสวนาให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วย

งานอินเตอร์แมค 2022 จัดร่วมกับงานซับคอน ไทยแลนด์ 2022 ครอบคลุมพื้นที่การจัดแสดงกว่า 15,000 ตร.ม. ผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 500 บริษัทชั้นนำจาก 25 ประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 ราย ทั้งนี้อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการและขั้นตอนการคัดกรอง อีกทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน และที่สุดแห่งเวทีจับคู่ธุรกิจระดับภูมิภาค อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022 (INTERMACH & SUBCON Thailand 2022)  จัดขึ้นอย่างเต็มรูปตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ