‘แกรนท์ ธอนตัน’ ชี้ ธุรกิจไทยเป็นผู้นำของโลกในด้านสถานภาพทางธุรกิจ

กรุงเทพฯ มกราคม 2566 – รายงานธุรกิจระหว่างประเทศ (IBR) ฉบับล่าสุดของแกรนท์ ธอนตันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มภาครวมธุรกิจในประเทศไทยมีมุมมองบวกสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2560

รายงานธุรกิจระหว่างประเทศ (IBR) ฉบับล่าสุดของแกรนท์ ธอนตันแสดงให้เห็นว่า กลุ่มภาครวมธุรกิจขนาดกลางของประเทศไทยมีมุมมองที่เป็นบวกมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2560 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 สถานะทางธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์จากครึ่งแรกของปี 2565 โดยดัชนีแตะที่ 8.8 ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดในรอบ 5 ปี และแซงหน้าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคและระดับโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2560 ผู้นำธุรกิจในอาเซียนมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น ในขณะที่ผู้นำธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกยังคงเป็นขาลง

นายเอียน แพสโค ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วนของแกรนท์ ธอนตัน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสำรวจว่า: “ผู้นำทางธุรกิจเตรียมพร้อมและรับมือได้ดีขึ้นหลังจากผ่าน 3 ปีแห่งความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนที่ประเทศไทยต้องเผชิญจากโรคระบาด การสำรวจทางธุรกิจของเราระบุว่า ธุรกิจไทยมีมุมมองที่เป็นบวกสำหรับปี 2566 เกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อธุรกิจของพวกเขา”

สถานภาพทางธุรกิจถูกกำหนดแนวโน้มเชิงเศรษฐกิจโดยรวมเข้ากับความรู้สึกที่มีต่อข้อจำกัดต่างๆ โดยมีดัชนีชี้วัดแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มุมมองเป็นบวกทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขทางธุรกิจ และความตั้งใจในการลงทุน ลดลง 2.1 เปอร์เซ็นต์ 0.5 เปอร์เซ็นต์และ 3.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ดัชนีสภาพการของธุรกิจไทยได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการปรับปรุงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆ ความกังวลของธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ลดลง 9.6 เปอร์เซ็นต์จากครึ่งแรกของปี 2565 ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับอุปทานลดลง 7.4 เปอร์เซ็นต์

แม้จะมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่สูง และปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การลาออกครั้งใหญ่ ธุรกิจในประเทศไทยยังคงมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจต่าง ๆ ได้ปรับตัวและสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ พ.ศ. 2566 ในประเทศไทยมีเพียง 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วภูมิภาคที่ระบุว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเป็นข้อจำกัดหลัก ซึ่งเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์จากช่วงครึ่งหลังของปี 2564

ธุรกิจยังคงระมัดระวังเมื่อกล่าวถึงรายจ่ายทางการคลังและการลงทุน มีเพียง 36 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัทขนาดกลางในประเทศไทยที่ระบุว่าพวกเขาจะเพิ่มจำนวนพนักงานในปี 2566 ซึ่งความไม่พอเพียงของจำนวนบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านทักษะไม่ใช่ข้อจำกัด อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาปัจจุบัน มีเพียง 26 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยที่กล่าวว่าการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาสำคัญ เมื่อเทียบกับ 37 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบแบบสอบถามในอาเซียนและ 57 เปอร์เซ็นต์ ทั่วโลก

แม้จะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่น่ายินดี บริษัทต่างๆ ทั่วประเทศไทยกำลังวางแผนการลงทุนเพียงเล็กน้อยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีเพียง 49 เปอร์เซ็นต์ซึ่งลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ จากครึ่งปีแรกของปี 2565) โรงงานและเครื่องจักร (39เปอร์เซ็นต์ ลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ จาก จากครึ่งปีแรกของปี 2565) และบุคลากร (36% ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้น ลดลง 12 เปอร์เซ็นต์จากจากครึ่งปีแรกของปี 2565)

นายธันวา มหิทธิวาณิชชา หุ้นส่วนของแกรนท์ ธอนตัน ในประเทศไทย กล่าวว่า “ผลสำรวจเหล่านี้บ่งชี้ว่าผู้นำธุรกิจในประเทศไทยกำลังวางแผนลงทุนด้วยความระมัดระวัง อย่างน้อยก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ความท้าทายของอัตราเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน และอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2565 และเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปี 2565 บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของประเทศและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหลังโควิด ในขณะที่ประเทศไทยยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานภาพทางธุรกิจก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป”

เกี่ยวกับผลสำรวจ

รายงานผลสำรวจธุรกิจนานาชาติของแกรนท์ ธอนตัน (Grant Thornton’s International Business Report – IBR) คือรายงานการสำรวจชั้นแนวหน้าของโลกที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจของบริษัทขนาดกลางทั่วโลก ผลการสำรวจในรายงานครึ่งปีหลังของปี 2565 สะท้อนมุมมองของบริษัทขนาดกลางเกือบ 5,000 บริษัทในกว่า 30 ประเทศที่ให้สัมภาษณ์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 สำหรับประเทศไทย มี 102 บริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจ ซึ่งมีจำนวนพนักงานอยู่ที่ 50 – 500 คน

เกี่ยวกับแกรนท์ ธอนตัน ในประเทศไทย

แกรนท์ ธอนตัน คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในประเทศไทยที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านการตรวจสอบบัญชี ภาษี ที่ปรึกษาธุรกิจ บริการจัดการและสรรหาบุคลากร รวมถึงบริการด้านธุรกิจอื่นๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 270 คนที่พร้อมช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ ด้วยการผสมผสานและเชื่อมโยงความรู้ ความสามารถ ระหว่างเครือข่ายของแกรนท์ ธอนตันทั่วโลก ตลอดจนความพยายามมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายและความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการแบบต่อยอด การสร้างความสัมพันธ์อันดี และการทำงานเป็นทีมกับลูกค้า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้แกรนท์ ธอนตันกลายเป็นบริษัทชั้นนำในบริการด้านที่ปรึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมได้ที่ www.grantthornton.co.th