Adasoft x BizServ ประกาศควบรวมกิจการ เสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมชูนวัตกรรมดิจิทัลและความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัดประกาศควบรวมกิจการ บริษัท บิซเซิร์ฟโซลูชั่น จำกัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์ม พร้อมการให้บริการที่เป็นเลิศทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะช่วย สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ และพันธมิตรทางธุรกิจของเอด้า ที่ครอบคลุมในทุกมิติในการทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้แนวคิด เติบโตไปด้วยกัน (Grow Together)

สองผู้บริหาร
คุณวรงค์ ลีละหุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด

คุณวรงค์ ลีละหุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด กล่าวถึงที่มาของควบรวมกิจการครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้ว่า บิซเซิร์ฟโซลูชั่น มีความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำด้านการให้บริการติดตั้งและวางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบการขายหน้าร้าน (Point of sale) โดยมีทีมวิศวกรและทีมช่าง ที่เชี่ยวชาญทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และทีมคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานกว่า 30 ศูนย์ ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ที่สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 – 4 ชั่วโมง จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการควบรวมในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ เอด้าซอฟท์ สามารถให้บริการด้านดิจิทัลให้กับคู่ค้าได้อย่างครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย ที่ทางบิซเซิร์ฟโซลูชั่น มีเครือข่ายการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

คุณวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-CEO and Co-Founder) บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด

ด้าน คุณวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-CEO and Co-Founder) บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด “ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่เอด้าซอฟท์ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารหน้าร้าน (Point of Sale) บน ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นรายแรกของประเทศไทย จนปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบคลาวน์ที่รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ และมีระบบ AI ที่เป็นร้านค้าไร้พนักงานร้านแรกในประเทศไทย ที่พัฒนาโดยคนไทย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างทางธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ที่รวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงกระทบเพียงลูกค้าและคู่ค้าเท่านั้น เอด้าซอฟท์ เองก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นกัน

ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของเป้าหมายในการเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2568 เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน – Grow Together”