วช. ชูนวัตกรรม “แท่นจับเลื่อยตัดกระดูก” แบบแม่นยำ ลดสั่นสะเทือน ลดการติดเชื้อในการผ่าตัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม Research Expo Talk นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16 (Thailand Research Expo 2021) พร้อมชูนวัตกรรม “แท่นจับเลื่อยตัดกระดูกเพื่อความง่ายและแม่นยำ” ของ ดร.ทศพร เฟื่องรอด นักวิจัยจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดร.ทศพร เฟื่องรอด เล่าให้ฟังถึงแนวคิดว่า หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยของการปฏิบัติการทางคลินิกในห้องผ่าตัดกระดูก คือข้อจำกัดและอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์เลื่อยตัดกระดูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ศัลยกรรมกระดูกที่มีประสบการณ์ดังกล่าว หรือแพทย์ศัลยกรรมที่เพิ่งจบใหม่ ส่งผลให้การตัดกระดูดไม่เรียบ และมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการรักษาได้ นอกจากนี้เลื่อยตัดกระดูกแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังพบปัญหา อาทิ ขาดความสามารถในการรับแรงและควบคุมเลื่อยระหว่างการผ่าตัด ทั้งยังไม่สามารถวัดมุมในการตัดกระดูกได้ ดังนั้นการตัดกระดูกจึงเป็นการคาดคะเนมุมโดยประมาณ ขาดความแม่นยำของมุมในการผ่าตัดกระดูกเปลี่ยนแนวสำหรับผู้ป่วยเข่าโกง และการปนเปื้อนเชื้อโรคระหว่างการผ่าตัดที่เกิดจากการส่งอุปกรณ์เลื่อยในห้องผ่าตัด เป็นต้น

ดร.ทศพร เฟื่องรอด กล่าวต่อว่า นวัตกรรมแท่นจับเลื่อยตัดกระดูกเพื่อความง่ายและแม่นยำ ช่วยในการประคองและลดการสั่นสะเทือน ส่งผลให้การตัดกระดูกมีความเรียบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด และลดปริมาณการสูญเสียของเนื้อกระดูกที่เกิดขึ้นในรอยต่อของกระดูกที่ผ่าไป ตลอดจนลดการปนเปื้อนในการรับส่งเครื่องมือ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างผ่าตัด จุดเด่นของผลงาน ได้แก่ 1. มีระบบ Ergonomic Arm ในการชดเชยน้ำหนักของเลื่อยขณะผ่าตัด 2. มีระบบ Image Processing ในการวัดมุมและระยะในการผ่าตัด 3. มีระบบ Interlock Safety System ในการป้องกันการผิดพลาดในการผ่าตัด 4. มีระบบ Temperature Control ในการป้องกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีของใบเลื่อยและกระดูก และ 5. สามารถใช้ติดกับเลื่อยตัดกระดูกได้ทุกรุ่น

ขณะนี้ นวัตกรรม “แท่นจับเลื่อยตัดกระดูกเพื่อความง่ายและแม่นยำ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ได้ทดสอบปฏิบัติการแล้วผลเป็นที่น่าพอใจ ตอนนี้จะพัฒนาเรื่องของมาตรฐานเพื่อที่จะได้จด อย. ให้ผ่าน เพื่อที่จะนำไปขายในปี 2566 ให้ได้

นวัตกรรม “แท่นจับเลื่อยตัดกระดูกเพื่อความง่ายและแม่นยำ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ให้เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี 2563 จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินมาครอง