Category: Education

สสส.สัญจรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จ.สงขลา ยกระดับ-สร้างอาวุธให้ครูแกนนำ ลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) เพิ่มปัจจัยบวก หวังสร้างเกราะให้เยาวชน พร้อมแนะนำสายด่วน 1600 เพื่อการเลิกบุหรี่ และสายด่วน 1413 เพื่อการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดกิจกรรมสัญจรลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบยกระดับสู่สถานศึกษาลดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มปัจจัยบวก ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแกนนำครูอาชีวะ ในการนำไปเป็นเครื่องมือป้องกันปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กในสถานศึกษา ตลอดจนคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนครูแกนนำจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาเข้าร่วมกว่า 30 คนจากภาควิชาต่าง ๆ […]

สสส. สัญจรอาชีวะปัตตานี ยกระดับสู่สถานศึกษาลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) เพิ่มปัจจัยบวก เดินหน้าสร้างองค์ความรู้ หนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา สู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดกิจกรรมสัญจรลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบยกระดับสู่สถานศึกษาลดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มปัจจัยบวก ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนากลไก ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยบวกในการส่งเสริมสุขภาวะ […]

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภารกิจครั้งใหม่ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านการศึกษา

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาแก่คนพิการเพื่อผลิตบัณฑิตกลุ่มวิชาชีพครู หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมกับ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ชวนผู้ใจบุญชมละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จัดแสดง ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ รายได้ร่วมสมทบทุนเข้าโครงการทุนสถาบันราชสุดา สถาบันราชสุดา หรือเดิมทีมีชื่อว่า วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา […]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ Go Get Good เปิดตัว AR Book “น้ององุ่น” สร้างสรรค์จินตนาการให้เยาวชนภายใต้คอนเซปท์ Read with imagine

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” สร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาในรูปแบบเดิมๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น พร้อมนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการเพื่อการเล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ สร้างฐานความรู้ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท Go Get Good ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 เปิดตัว AR Book เปิดโลกสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเยาวชน ภายใต้คอนเซปท์ “Read With […]

เหลื่อมล้ำยังรุนแรง!! กสศ. เสนอออกแบบใหม่ “ลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย” พาคนไทยหลุดพ้นจนข้ามรุ่น ประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

กสศ.เปิดรายงานความเหลื่อมล้ำปี 2566 “ทุนมนุษย์ยุติความเหลื่อมล้ำ” ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากโควิด-19 และเงินเฟ้อเป็นตัวเร่งสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้รุนแรงขึ้น รายได้ครัวเรือนแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เหลือ 34 บาทต่อวันน้อยกว่าเกณฑ์ความยากจนในระดับนานาชาติถึงวันละ 80 บาท ชี้ไทยกำลังเผชิญหน้าความท้าทายในการพัฒนา “ทุนมนุษย์” โดยจากการสำรวจล่าสุดพบว่าทุนมนุษย์ในเด็ก เยาวชนวัยแรงงานตอนต้นอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ตั้งแต่ในระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านคณิตและทักษะการฟังลดลง ขณะที่ผลศึกษาเยาวชนวัยแรงงานช่วงต้น (ม.3) สูญเสียความพร้อมด้านอาชีพ มีการประเมินว่าเด็กจากครัวเรือนยากจนที่มี Skill Loss ลดลงมากถึง 30-50% […]

กสศ. ผนึกกรมพินิจฯและ 20 เครือข่าย ผลักดัน “โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต คืนคนคุณภาพสู่สังคม”

มากกว่า 60% ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมเป็นเด็กยากจนและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา กสศ. ผนึกกรมพินิจฯและ 20 เครือข่าย ผลักดัน “โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต คืนคนคุณภาพสู่สังคม” ล่าสุดสถิติเยาวชนกระทำผิดซ้ำลดลงต่อเนื่อง โดยมีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน 1,958 คน ได้กลับสู่การศึกษาอีกครั้งด้วยการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ขณะที่ตัวเลขการกระทำผิดซ้ำในปีแรกของเด็กและเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 22.33 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 15.78 ในปี […]

หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเหล่าพันธมิตร ติดอาวุธทางการศึกษาให้เยาวชน เปิดโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ

นนทบุรี – 19 สิงหาคม 2566 ในวาระครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย และครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ได้ร่วมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ปี […]

“ศูนย์อนามัยที่ 7 – สวนเด็กสุทธาเวช” ต้นแบบเดย์แคร์ 3 เดือนถึง 3 ปี ชูแนวทางพัฒนาเด็กไทยพร้อมอยู่ ในศตวรรษ 21 ด้วย “นมแม่ & เลี้ยงดูคู่เรียนรู้”

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงและคาดเดาได้ยาก การฟูมฟักเลี้ยงดูเด็กให้มีต้นทุนเพื่อการพัฒนาสู่ผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะพร้อมอยู่ในศตวรรษนี้ เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในระดับประเทศ นมแม่เป็น super อาหารที่เหมาะสมที่สุดในวัยที่สมองกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และต้องบวกด้วยขบวนการเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้ อย่างจริงจัง ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2565 แม่ทำงาน แม่ไม่อยู่ หรือแม้แต่แม่อยู่ ทารกและเด็กช่วงต่ำกว่า 3 ปี มักได้รับการเลี้ยงดูจากปู่ย่าตายายถึงร้อยละ 70.6 ก่อนที่จะมีโรงเรียนอนุบาล หรือ สถานเลี้ยงเด็กของ อบต. […]

เลขาธิการ คปภ. ปิดหลักสูตร วปส. 11 brain storming ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชนครั้งใหญ่ เสนอ 6 โปรเจค เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach […]

Binance Academy เชื่อมสะพานการศึกษาทั่วโลก เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนผ่านคอร์สใหม่บน Coursera

กรุงเทพฯ (17 กรกฎาคม 2566) – Binance Academy ศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดกว้างด้านบล็อกเชนและคริปโต ภายใต้การดูแลของ Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลก เปิดตัวคอร์สเรียนหลักสูตรใหม่ด้านบล็อกเชนบน Coursera แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีผู้ใช้บริการกว่า 124 ล้านคน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Binance Academy โดยแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหามากมายในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอบรรยาย บทความ และการทดสอบประเมินผลซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน […]