สำนักพิมพ์วิชและมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ เปิดตัวชุดหนังสือ “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” สืบสานงานดุริยศิลป์

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ – สำนักพิมพ์วิช และ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดตัว ชุดหนังสือทรงคุณค่า “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” ในวาระครบรอบ ๘ ทศวรรษของ วงดนตรีสุนทราภรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ และชนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นสื่อในการสืบสาน ค้นคว้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและดุริยศิลป์ เพื่อฝากไว้เป็นอนุสรณ์คู่แผ่นดิน

ภายในงานมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาทิ คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ (ทายาทครูเอื้อ) รศ.นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล (ทายาทครูแก้ว) ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ (คีตา พญาไท) ผู้เขียน คุณจารุวรรณ เวชตระกูล บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์วิช คุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และคุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

พร้อมทั้งผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมรับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรผู้ให้การสนับสนุนโครงการการจัดพิมพ์หนังสือฯ อาทิ คุณสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณรัตน์ สันตอรรณพ ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดร.เสนีย์ แดงวัง ประธานกรรมการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คุณปรียาภรณ์ วีระคงสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด และคุณมณเฑียร ตันตกิตติ์ ประธานบริหารโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ต่อด้วยเสวนาพิเศษในหัวข้อ “๘๒ ปีสุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้ เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดิน สู่ผลงานหนังสือทรงคุณค่าแห่งสยาม” และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณรวงทอง ทองลั่นธม (ศิลปินแห่งชาติ) และคุณพรศุลี วิชเวช การเวกเสียงใสของวงดนตรีสุนทราภรณ์

คีตา พญาไท หรือ อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ ผู้เรียบเรียง กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ปี สุนทราภรณ์ ผมอยากจะฝากผลงาน ชุดหนังสือ ๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้ ให้เป็นงานชิ้นอมตะของประเทศไทยและของโลก ฝากให้ไว้กับเยาวชนรุ่นหลัง หนังสือชุดนี้ จะทำให้ทุกคนรู้ว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร เป็นเจตนาดีที่ครูเอื้อและวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้ฝากไว้เป็นสุนทรียะทางด้านดนตรีเป็นมรดกล้ำค่าให้กับชาวไทยทุกคน”

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green Innovation & SD, Manager Online อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า “ในฐานะสื่อมวลชน ขอแสดงความยินดีและชื่นชม อาจารย์ไพบูลย์ ที่ได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงเรื่องราวของ เพลงสุนทราภรณ์ มาให้อ่านเพิ่มความเข้าใจที่มาอย่างลึกซึ้ง สนองความชอบ ความรัก ในเพลงสุนทราภรณ์ โดยเฉพาะคนที่เป็น แฟนคลับ แฟนเพลงสุนทราภรณ์ได้รับอรรถรสเต็มอิ่มกันทั่วหน้า”

ดร.เสนีย์ แดงวัง ประธานกรรมการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ชุดหนังสือ ๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้ ชุดนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวม ข้อมูล เรื่องราว ของครูเพลง บทเพลง เกร็ด ประวัติ เกี่ยวกับเพลงสุนทราภรณ์ เอาไว้อย่างน่าอ่าน น่าศึกษา และนับว่า มีคุณค่าอย่างยิ่ง สำหรับ แฟนพันธุ์แท้เพลงสุนทราภรณ์ และผู้ที่มี บทเพลงอยู่ในหัวใจทุกคน ที่จะได้รับรู้ รับทราบ เรื่องราว ความเป็นมาของบทเพลงสุนทราภรณ์ อันเป็นอมตะ แต่ละเพลง เพื่อใช้ในการฟัง การร้อง ซึ่งจะได้อารมณ์ของเพลงแต่ละเพลงอย่างวิเศษล้ำเลิศ”

ดร.สาวิตา ดิถียนต์ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ กล่าวว่า “หนังสือชุดนี้ น่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวงดนตรีสุนทราภรณ์และบุคลลสำคัญไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุดแล้ว น่าจะถูกใจ แฟนเพลงสุนทราภรณ์ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ นับว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของผู้ที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ในเรื่องของการใช้ภาษา และเรื่องของดนตรี ได้รู้ว่าเพลงแต่ละเพลงมีความเป็นมาอย่างไร มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร”

คุณพรชัย เอกศิริพงษ์ คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ กล่าวว่า “ในฐานะคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ เห็นความสำคัญของมรดกล้ำค่าชุดนี้ และจัดทำเป็นอนุสรณ์ฝากไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ด้วยเพลงสุนทราภรณ์ และวงดนตรีสุนทราภรณ์ มีความเป็นอมตะ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมด้านดนตรีที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเกือบ ๑๐๐ ปี และจะคงอยู่ต่อไปอีกหลายยุคหลายสมัย”

ชุดหนังสือทรงคุณค่า “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” บรรจุในกล่องแข็งติดแม่เหล็กงดงาม เป็นชุดหนังสือพรีเมียม ทรงคุณค่า น่าสะสม (น้ำหนัก ๗ กิโลกรัม) สำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในวงดนตรีสุนทราภรณ์ สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ในราคาพิเศษเพียง ๕,๙๙๙ บาท (จากราคาปกติ ๘,๐๐๐ บาท) บริการส่งฟรี พิเศษสินค้ามีจำนวนจำกัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @wishbooks หรือ www.wishbookmaker.com