สินจัย – เบิ้ล ปทุมราช นำทีมนักแสดง ร่วมงาน Bangkok ASEAN Film festival 2021 ครั้งที่ 7

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงาน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔ (Bangkok ASEAN Film festival 2021) ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า และโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน

การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔ (Bangkok ASEAN Film Festival 2021) ครั้งที่ ๗  จึงนับว่าเป็นอีกโอกาสที่สำคัญสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งของไทยและเพื่อนสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศพันธมิตรในเอเชีย จะได้ร่วมมือกันฟื้นฟูและร่วมกันเริ่มต้นใหม่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

โดยในพิธีเปิดงานมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฯ ร่วมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, น.ส.วรรณสิริ โมรากุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานเปิดตัวด้วยเหล่านักแสดงร่วมเดินพรมแดง อาทิ สินจัย เปล่งพานิช, เบิ้ล ปทุมราช, สหัสชัย ชุมรุม, ไมเคิล เชาวนาศัย, ป๊อบปี้ ชนม์นิภา ฯลฯ และชมศิลปะเอกลักษณ์ไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติในแวดวงภาพยนตร์ร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมี ได๋ ไดอาน่า ทำหน้าที่พิธีกร พร้อมร่วมชมภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง ONE SECOND” ผลงานกำกับของ “จางอี้โหมว” ผู้กำกับชั้นครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนั้นยังมีการจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ ๓๗ เรื่อง จากประเทศสมาชิกอาเซียน และภาพยนตร์จากกลุ่มเอเชียได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งทุกเรื่องจะมีบทบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ เข้าชมฟรีทุกเรื่องทุกรอบ โดยแบ่งเป็นภาพยนตร์จัดฉาย ดังนี้

๑.ภาพยนตร์อาเซียนฉายโชว์ (SHOWCASE : ASEAN PLUS) ภาพยนตร์จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและอินเดีย รวม ๑๒ เรื่อง จัดฉายเรื่องละ ๒ รอบ อาทิ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Belle ผลงานของมาโมรุ โฮโซดะจากประเทศญี่ปุ่น, Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash ผลงานของเอ็ดวิน และ Yuni ผลงานของผู้กำกับหญิง คามิลา อันดินี สองภาพยนตร์จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่คว้ารางวัลใหญ่จากเทศกาลสำคัญๆ ในปีนี้, The Edge of Daybreak (พญาโศกพิโยคค่ำ) ผลงานภาพยนตร์ของไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ จากประเทศไทย, White Building ผลงานภาพยนตร์ของ Kavich Neang ผู้กำกับคลื่นลูกใหม่จากประเทศกัมพูชา, In Front of Your Face ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ Hong Sangsoo ผู้กำกับเกาหลีใต้ระดับแนวหน้า,  A Night of Knowing Nothing ภาพยนตร์จากผู้กำกับหญิงหน้าใหม่ Payal Kapadia จากประเทศอินเดีย เป็นต้น

๒. การฉายภาพยนตร์ของสายการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) ๑๔เรื่อง พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ ๓ ท่าน โดยมอบรางวัล ดังนี้ (๑) รางวัล BEST ASEAN SHORT FILM ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด ๒,๐๐๐ USD (๒) รางวัล JURY PRIZE ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด ๑,๐๐๐ USD (๓) รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด ๕๐๐ USD

และเพื่อให้เกิดความหลากหลายและขยายขอบเขตการสนับสนุนภาพยนตร์สั้นในภูมิภาคและพันธมิตรในเอเชีย ทางเทศกาลได้จัดฉายสายโชว์ของภาพยนตร์สั้น (BAFF SHORT FILM SHOWCASE) เป็นการรวบรวมผลงานภาพยนตร์สั้นที่โดดเด่นในรอบปีจากเทศกาลเมืองคานส์ ๓ เรื่อง พร้อมฉายร่วมกับภาพยนตร์สั้นจากผู้ชนะ ๓ รางวัลจาก SHORT FILM PROJECT (PROJECT 19)

๓. การจัดฉายภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่า (ASEAN Classic) ๓ เรื่อง ได้แก่ ช่างมัน ฉันไม่แคร์ นำแสดงโดย สินจัย เปล่งพานิช, ลิขิต เอกมงคล ผลงานกำกับของ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล, Aimless Bullet หนึ่งในภาพยนตร์เกาหลีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ และ The Daughter of Japan ผลงานที่หาดูยากจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ขนาดยาวอาเซียน (SEA PITCH) : SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH) คัดเลือกโครงการสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว ๘ โครงการ โดยคนทำหนังจากภูมิภาค อาเซียนที่มีไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์ด้านการนำเสนอโปรเจกต์ (Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ๒ ครั้ง เพื่อเตรียมตัวนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ ๑.รางวัล SEAPITCH Award ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด ๕,๐๐๐ USD ๒.รางวัล Runner-Up Prize ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด ๓,๐๐๐ USD และ๓.รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด ๒,๐๐๐ USD โดยจะมีพิธีประกาศรางวัลและปิดเทศกาลในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซินีเพล็กซ์

อีกทั้ง ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีการสัมมนาในหัวข้อ ”IS ASEAN CONTENT READY TO TAKE ON THE WORLD?” ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เป็นการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทางภาพยนตร์ในระดับนานาชาติ มาร่วมกันวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์การผลิตคอนเทนต์ของภูมิภาคว่าอนาคตของคอนเทนต์เหล่านี้มีที่มีทางอยู่ตรงไหนในวงการภาพยนตร์ระดับโลก

และในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีการสัมมนาในหัวข้อ “Going Virtual” ร่วมกับ ACBS (Asia Content Business Summit) ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการนำเสนอข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ จากประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินโดนีเซีย สาธารรัฐเกาหลี และประเทศฟิลิปปินส์ และการประกาศโครงการของ ACBS กับการรายงานสถานการณ์ของประเทศสมาชิก แนวโน้มของอุตสาหกรรมสารัตถะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และการเสนอโครงการความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างประเทศจากทวีปเอเชีย อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปด้านภาพยนตร์ Short Film Camp 2021 จัดโดยกองทุน Purin Pictures

ผู้สนใจลงทะเบียนจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่www.baff.go.th และ www.facebook.com/ BangkokAseanFilmFestival ตั้งแต่บัดนี้  และรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์เทศกาลฯ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนรอบฉาย ๓๐ นาที โดยรับบัตร ๑ คนต่อ ๑ ที่นั่ง ตรวจสอบรอบฉาย และสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center ๐๒ ๒๐๙ ๓๕๑๙ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival