พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” เนื่องในวันปิยมหาราช

ในโอกาสวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งเดือนตุลาคม โดยมีไฮไลท์ที่งานเปิดนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” (QSMT Online Tour: The Third Batik Rotation) ซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่เป็นครั้งที่ ๓ ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ของการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิต เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กิจกรรมทั้งหมดจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ชมงานเปิดตัว “นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา ครั้งที่ ๓” ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายรัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และนางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้นนางสาวศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ จะนำชมนิทรรศการและกิจกรรมตอบคำถาม ลุ้นรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ (E-ticket) ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๒ ใบ

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ติดตามเบื้องหลังเบื้องลึกการติดตั้งวัตถุจัดแสดงรอบที่ ๓ ของนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา พร้อมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการติดตั้งนิทรรศการว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง    

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม เปิดช็อปให้ซื้อสินค้าออนไลน์ ในกิจกรรม Shop from Home with QSMT: New Batik Collection สินค้าคอลเลกชันใหม่จากนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา และโปรโมชันเมื่อซื้อสินค้าบาติกจากคอลเลกชันเก่าและคอลเลกชันใหม่รวมกัน พร้อมมอบส่วนส่วนลด ๕% ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ติดตามกิจกรรม “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ในรูปแบบออนไลน์ ได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand