สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2566 พร้อมสรุปการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการระดับนานาชาติที่เสร็จสิ้นไปแล้ว รวมถึง แจ้งที่ประชุมเรื่อง การเตรียมการเพื่อผลักดันให้กีฬาขี่ม้าโปโลถูกบรรจุในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี พ.ศ. 2568 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย และครั้งที่ 34 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย อีกทั้ง การได้รับพิจารณาคืนสถานะปลอดโรค กาฬโรคแอฟริกาในม้า จากองค์การสุขภาพสัตว์โลกให้กับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพให้ทางสมาคมฯ สามารถรองรับทีมที่จะนำม้าเข้าร่วมการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในฤดูกาลหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี สมาชิกสามัญ สโมสรสมาชิก และผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้

จากซ้ายไปขวา

  1. คุณกฤตวัชรนนท์ เครือวัลย์                          ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
  2. คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล                            อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย คนที่ 2
  3.  คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา                          กรรมการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
  4. คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา                       อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย คนที่ 1
  5. คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา                         เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
  6. หม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล                     กรรมการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
  7. คุณสุวิมล วิสุทธิพร                                        ผู้แทนสโมสร Polo Escape