ออกเดินทางค้นหาเส้นทางความสุขกับ GC ที่ ‘ระยอง’

พูดถึงจังหวัดระยอง หลายคนคงนึกถึงทะเลและสวนผลไม้ ความจริงแล้วระยองยังมีเรื่องราวและสถานที่สวยงามอีกมากมายให้เราค้นหา อย่างที่ “อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ” ได้กล่าวเอาไว้ในรายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง ตอน “ระยองซ่อนสุข” ว่า ระยองมีเรื่องราวมากมายนอกเหนือจากทะเล ทริปนี้จึงเป็นการเดินทางตามรอยอาจารย์เผ่าทองไปกับ GC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อไปค้นหาความสุขในรูปแบบใหม่บนเส้นทางที่เราคุ้นเคยแบบครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความงดงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมโดดเด่น และโบราณสถานล้ำค่า วิถีชีวิตชุมชน ที่รอให้ทุกคนไปค้นหา…

เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ และผ่านการตรวจคัดกรอง ATK ตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดของรัฐบาลเรียบร้อย สบายใจว่าทริปนี้ผู้ร่วมเดินทางทุกคนปลอดเชื้อโควิด-19 แน่นอนค่ะ

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

เราใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงก็มาถึง “โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ” แม้จะมาระยองหลายครั้ง แต่หลายคนยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลย วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่อาจารย์เผ่าทองพาคณะเรามาเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริหารพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริครั้งนี้

ทันทีที่ย่างกรายเข้ามาในเขตโครงการฯ รู้สึกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงงดงามด้วยสถาปัตยกรรม สวนดอกไม้ อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ แต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าประทับใจของคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตั้งอยู่ใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บนพื้นที่ 1,300 ไร่ ในอดีตสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง-ชลบุรี เป็นสภาพป่าที่ถูกทำลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลง เนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและขาดแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จมายังศูนย์การพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพ และมีพระราชดำริว่า บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แห่งนี้สามารถส่งน้ำมายังพื้นที่ดังกล่าวได้ และทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร

ภายในโครงการฯ มีกิจกรรม การบริการ และองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ได้แก่ งานชลประทาน, งานปศุสัตว์, งานประมง, งานพัฒนาที่ดิน, งานวิชาการเกษตร, งานด้านข้าว และงานพืชสวน สนใจเยี่ยมชม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร. 038 617430 ต่อ 208-210 นอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน มีสวนดอกไม้ อ่างเก็บน้ำ ร้านอาหารและคาเฟ่ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ

นั่งรถชมโครงการฯ

ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือ “อาคารพระมหาชนก” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนำพระราชกรณียกิจของพระองค์มาถักทอร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สะท้อนถึงจิตวิญญาณและน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่   

ามรอยพระราชา : เส้นทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จลงไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำ
 1. Homeroom เผยให้เห็นถึงจิตวิญญาณและน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทและศึกษาศาสตร์ความรู้ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรชาวไทย ให้ดำรงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืน
 2. การเดินทางอันสูงส่ง กล่าวถึงการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489
 3. ศาสตร์แห่งอัจฉริยะ รวบรวบพระอัจฉริยะภาพด้านศาสตร์ความรู้ต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์และประมง ด้านความมั่นคงของชีวิต ด้านทรัพยากรดิน ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการวิจัย
 4. หยดน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต กล่าวถึงโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง และแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริ 4 ประการ คือ 1. พัฒนาด้านการเกษตรและประมง 2. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ 3. จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 4. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร
 5. ศิลปะแห่งอัจฉริยะ อัจฉริยะภาพด้านศิลป์ จัดแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบลำดับเหตุการณ์ความประทับใจที่ได้รับการจารึกเอาไว้ตลอดห้วงชีวิตของพระองค์จากวัยเยาว์สู่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
 6. พระราชประวัติแห่งอัจฉริยะ จัดแสดงพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดพระชนม์ชีพ ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาดฝีมือศิลปินชื่อดัง
 7. จุดชมวิวอาคารพระมหาชนก มีความสูง 70 เมตร เทียบเท่าการครองราชย์สมบัติ 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายในบริเวณโครงการฯ ทั้งหมด ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและประทับใจยิ่งนัก
จุดชมวิวอาคารพระมหาชนก
มองจากจุดชมวิวจะเห็นสถาปัตยกรรมภายในโครงการ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
สวนดอกไม้ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

LUFFALA ชุมชนเข้มแข็ง ต้นแบบความยั่งยืน GC

เรายังอยู่ที่ระยองฮิกันนะคะ ไม่ได้พาคุณไปฝรั่งเศสแต่อย่างใด ‘LUFFALA’ ที่พูดถึง หมายถึง “วิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลา” ค่ะ (ลุฟฟา เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ใยบวบ) “ลุฟฟาลา” เป็นการรวมตัวกันของแม่บ้านในชุมชนหนองแฟบ และพันธมิตรกลุ่มหอมมะหาด ชุมชนเขาภูดร-เขาห้วยมะหาด โดยได้รับความสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ LUFFALA ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นเครื่องการบินไทยชั้นบิสิเนสคลาสปัจจุบันแบรนด์ลุฟฟาลาดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียว

LUFFALA เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ GC ที่ช่วยพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้แก่แม่บ้านในชุมชนหนองแฟบ ชุมชนต้นแบบที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกทักษะจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นคือสมุนไพรของจังหวัดระยอง เช่น เร่วหอม ว่านสาวหลง ผักบุ้งทะเล ตะไคร้ จึงจูฉ่าย สะระแหน่ ฯลฯ มาเป็นสารสกัดหลักในผลิตภัณฑ์ นับเป็นหนึ่งในโครงการที่ GC ร่วมพลิกฟื้นภูมิปัญญาแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ

พอมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากแม่ๆ ในชุมชน ที่ตระเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะเราอย่างอบอุ่น นอกจากจะได้รับฟังสตอรี่ที่น่าประทับใจของชุมชนลุฟฟาลาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พวกเราลงมือทำผลิตภัณฑ์ง่ายๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย โดยวันนี้ได้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับ work shop ไว้ 2 อย่าง คือ เจลแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในยุคโควิด-19  แถมด้วยเกลือขัดผิวลุฟฟาลาอีกด้วย  

นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ฝีมือตัวเองแล้ว สาวๆ ยังแวะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก “ลุฟฟาลาช้อป” (Luffala sense of healthy skin) ที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สบู่ ครีมอาบน้ำ ครีมทามือ ยาสระผม และน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศที่มี 4 กลิ่นธรรมชาติให้เลือก คือ Rain (สะระแหน่), Soil  (จิงจูฉ่าย),Tree (ว่านสาวหลง) และ Sun (เร่วหอม) รวมถึงช้อปสินค้าพื้นเมือง เสื้อมัดย้อม เครื่องเงิน อาหารทะเลแห้ง ที่วันนี้ชุมชนนำมาเปิดออกร้านด้วย แถมยังได้ดื่มน้ำสมุนไพรชื่นใจ และ ชิมข้าวหลามหนองแฟบ สินค้าขึ้นชื่อของหนองแฟบอีกด้วย

เยือนวัดบ้านแลง ชมโบสถ์เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

วัดบ้านแลง เป็นหนึ่งในวัดสำคัญ และ unseen ของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2285 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อ “วัดจันทร์สุวรรณโพธิธาราม” ตามชื่อผู้ถวายที่ดิน คือ “นายจันทร์” แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดบ้านแลง” ตามชื่อตำบลที่ตั้ง

วัดบ้านแลงเป็นวัดเก่าแก่ ที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการบูรณะซ่อมแซมครั้งล่าสุดสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเห็นจะเป็นโบสถ์หลังเก่า ที่สร้างขึ้นราวปี 2305 รอบโบสถ์มีพัทธสีมา 8 ทิศ และนทีสีมา (สระน้ำ) ล้อมรอบอีกชั้น

เหนือประตูและหน้าต่างประดับด้วยถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเบญจรงค์ ประตูทางเข้าจะอยู่ทางสองด้านซ้าย-ขวาตามแบบวัดในสมัยอยุธยา และมีชายคาพาไลพาดเฉียงลงมา ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวโบสถ์เป็นไม้ก่ออิฐฉาบปูนทับ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย “มหิทธาวิสุทธิวิชิตมาโร”  ภายในบริเวณวัดยังมีเจดีย์ทรงปรางค์ รูปทรงคล้ายศิลปะสมัยขอมหรือศิลปะลพบุรี และเจดีย์รูปทรงแปลกๆ ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของวัดบ้านแลง คือ “หอไตรกลางน้ำ” สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 หลังคาทรงไทยซ้อน 2 ชั้น สร้างขึ้นตามคติความเชื่อสมัยอยุธยา ที่จะต้องสร้างหอไตรไว้กลางน้ำ เพื่อป้องกันมดปลวก ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าระเบียงและสะพานซีเมนต์ที่เห็นอยู่นี้ เพิ่งมาบูรณะซ่อมแซมแซมขึ้นภายหลัง วัดบ้านแลงนับว่าเป็นวัดสำคัญและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของระยอง ที่แนะนำให้มาเยี่ยมชมและกราบไหว้ขอพรสักครั้ง   

ที่อยู่ : ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิกัด : https://goo.gl/maps/kZyDbfxLPqL3F5Ji9

โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท

พาไปหลง (เสน่ห์) ป่า ที่ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง”

หลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งวัน เมื่อคืนได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ “โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร’ท” เช้านี้เลยรู้สึกสดใสเป็นพิเศษ หลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ แล้ว เราก็พร้อมออกเดินทางไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติในป่าดึกดำบรรพ์ “เสม็ดขาว” อายุนับร้อยปี ชมพันธุ์ไม้หายาก บึงบัวชมพู แพหญ้าหนังหมา กิจกรรมวันนี้ทั้งความสนุกตื่นเต้น  

สวนพฤกศาสตร์ระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่นักท่องเที่ยว บนพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ดขาว ที่ช่วยลดการพังทลายของชายฝั่ง และช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในบริเวณแผ่นดินมากเกินไป รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชพรรณต่างๆ โดยเฉพาะพืชท้องถิ่นที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิด

ล่องเรือชมเส้นทางธรรมชาติ

ภายในสวนพฤกศาสตร์ระยอง จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และท่องเที่ยวธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ท้องถิ่น และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หลากหลายรูปแบบ ทั้งทางบกและทางน้ำ ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่า การปั่นจักยานศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายัค และล่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ

ทริปนี้เราเลือกการล่องเรือชมธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เรือหนึ่งลำนั่งได้ประมาณ  6 คน ราคา 600 บาท พร้อมไกด์ประจำเรือ ที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ที่ซ่อนตัวอยู่ตลอดเส้นทางธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆ  สัตว์ที่อาศัยในป่าโบราณแห่งนี้

เดินบนแพหญ้า

บึงสำนักใหญ่ หรือ หนองจำรุง เป็นบึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ ครอบคลุ่มพื้นที่กว่า 3,800 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งราว 1,000 ไร่ อยู่ในความดูแลของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ “คุณวัชนะ บุญชัย” เล่าให้ฟังว่า บึงแห่งนี้เดิมเป็นทะเล แต่ถูกตะกอนทับถม ผ่านกาลเวลานานนับพันปี จนกลายเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติในที่สุด หลักฐานที่ยืนยันว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนคือ “เสม็ดขาว” ซึ่งเรากำลังจะเข้าไปชมกัน เป็น “ป่าโบราณ” ที่มีอายุกว่าร้อยปีขึ้นไป

“ป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์” เป็นเสม็ดขาวผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก ที่มีความสมบูรณ์ ป่าเสม็ดที่นี่ได้รับฉายาว่า “ป่าเสม็ดพันปี” นอกจากต้นเสม็ดขาวแล้วก็มีเสม็ดแดงขึ้นประปราย โดยต้นเสม็ดที่นี่จะขึ้นอยู่บนพื้นทราย มีสภาพพื้นที่เป็นดินและป่าพรุน้ำท่วมขัง ตรงนี้เราสามารถจอดเรือแล้วลงไปถ่ายรูปได้  น้ำจะสูงประมาณหน้าแข้งได้ กลายเป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะต้องแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   

ระหว่างทางคุณจะได้เห็นพืชพรรณต่างๆ ตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะนาบัวขนาดใหญ่ที่จะปรากฎแก่สายตาเป็นระยะๆ บัวที่นี่เป็นบัวหลวงสีชมพู บางคนเรียกว่า “บัวพันปี” เพราะน่าจะมีอายุพอๆ กับป่าเสม็ดขาว ยิ่งมาในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน คุณจะได้เห็นนาบัวบานสะพรั่ง ครอบคลุมเกือบทั่วบึงน้ำเลยละค่ะ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบัวที่ชาวบ้านปลูกไว้ นอกเขตที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตอุทยาน เป็นบัวบุณฑริก สีขาว และรอบนาบัวชาวบ้านก็จะปลูกต้นกกเอาไว้ใช้ในงานหัตถกรรมจักสาน  

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เล่าว่า บึงน้ำแห่งนี้ปกคลุมด้วยแพหญ้าที่ทับถมกันมาเป็นร้อยๆ ปี ทีเห็นเป็นทางน้ำนี้เกิดจากการขุดเจาะเพื่อให้เรือแล่นผ่านได้ ซึ่งจะมีจุดที่เราสามารถขึ้นไปสัมผัสบนแพหญ้าได้ แพหญ้าหนังหมานี้เวลาขึ้นไปเหยียบจะรู้สึกหยุ่นๆ เหมือนจะโคลงเคลงนิดๆ แต่แน่นหนามาก ไม่จมแน่นอนค่ะ  แต่ต้องเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่แนะนำเท่านั้นนะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะจมน้ำได้ค่ะ

น่าเสียดายว่าเรามีเวลาน้อย เลยได้แค่สัมผัสธรรมชาติทางน้ำเท่านั้น ถ้าใครมีเวลา แนะนำให้ลองเดินป่า จะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าโบราณแห่งนี้อีกเยอะเลยค่ะ…รับรองว่าคุณจะหลง (เสน่ห์) ป่าดึกดำบรรพ์ที่นี่เหมือนกับเรา

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

 • ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/ygVGhDU2VK221tgC7 
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30 – 16.30 น.
 • โทร : 038 638-880 – 1
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/rayongbotanic

ก่อนกลับอาจารย์เผ่าทองพาไปแวะชมการสานเสื่อกระจูด ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ “บ้านมาบเหลาชะโอน” ชมกรรมวิธีผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่นที่สร้างชื่อให้กับชาวจังหวัดระยอง ณ กลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอนที่สืบทอดมานานกว่า 200 ปี พร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระจูดฝีมือชาวบ้าน สวย และราคาไม่แพงกลับไปเป็นของฝากด้วยค่ะ  

รับกล่องสุ่มของที่ระลึกจาก GC ผลิตภัณฑ์จากลุฟฟาลา และเครื่องจักสานจาก บ้านมาบเหลาชะโอน

อิ่มสุขทุกมื้อที่ระยอง

เส้นทางความสุขทริปนี้ นอกจากจะท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มแล้ว ทุกมื้อยังอิ่มอร่อย ได้ทานอาหารครบทุกรสชาติความอร่อย ไม่ว่าจะเป็นอาหารขึ้นชื่อหรืออาหารพื้นถิ่นของระยอง ที่ทาง GC และอาจารย์เผ่าทองคัดสรรมาให้เราได้อิ่มอร่อยทุกมื้อ

มาเริ่มกันที่ “ร้านใบชะมวง” ร้านนี้ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดา เขามีสตอรี่ที่แปลกและน่าสนใจทีเดียว ร้านใบชะมวง เป็นศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารของนักศึกษา บริหารจัดการโดยอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยได้รับความสนับสนุนการเรียนรู้จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ทดลองเปิดบริการไปเมื่อเดือน ก.ค. 2563

ผัดไทเส้นแกลง
ปลาอินทรีย์ทอดเหลืองกรอบน่ากินมาก

รังสรรค์สูตรโดยเชฟมิชลินสตาร์ “เชฟชุมพล แจ้งไพร” สู่ “เชฟชุมชน”  ดึงเอาเสน่ห์และรสชาติของอาหารท้องถิ่นระยองมารังสรรค์ให้เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ด ไม่ว่าจะเป็น เส้นแกลงผัดทะเล, ไก่บ้านใส่หน่อกระทือ, แกงชักส้มปูและเปลือกแตงโม, หลนกะปิกุ้งทะเล, น้ำพริกไข่ปูกุ้งสะเออะ, ปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลา, แกงหมูชะมวง ที่ แกงหมูชะมวง เมนูเด็ดประจำร้านใบชะมวง ที่ปรับตัวสู่อาหารฟรีซพร้อมส่งทั่วไทย จนใครๆก็ตามหา.. แม้แต่ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ยังแนะนำให้ลองรับประทาน..รับรองเลยว่า จะติดใจแน่นอน

แกงหมูชะมวงอาหารพื้นถิ่อาหารขึ้นชื่อของทางร้าน สามารถซื้อแบบอาหารแช่แข็งเป็นของฝากได้
ของหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมและขนมนิ่มนวลไส้มะพร้าวหวานอร่อย

ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง “ร้านอาหารใบชะมวง” ตั้งอยู่หน้าวิทยาลัยเทคนิคระยอง (จอดรถในวิทยาลัย) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ติดต่อสอบถามและสำรองโต๊ะ  โทร. 061 837 9991

บ้านครัวประมง ซีฟู้ด เป็นร้านอาหารทะเลเล็กๆ อยู่ติดทะเลระยอง เรียบชายหาดแหลมแม่พิมพ์ แต่รสชาติไม่ธรรมดา การันตีโดย อ.เผ่าทอง ทองเจือ และเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียเยอะมาก ด้วยความสด อร่อย ราคาไม่แพง จึงเป็นร้านที่ใครผ่านไปมาแถวระยองจะต้องแวะมาชิม

อาหารทะเลสดๆ รสเลิศจากร้านบ้านครัวประมง

ร้านนี้เขาใช้วัตถุดิบสด ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปลา กุ้ง ปลาหมึก หอยต่างๆ เมนูเด็ดของทางร้าน เช่น กุ้งทอดซอสมะขาม หน้าตาธรรมดา แต่รสชาติจัดจ้านมากๆ ปลากะพงทอดน้ำปลา เนื้อปลาสดหวาน ทอดเหลืองกรอบมาก ทานเปล่าๆ ก็อร่อย หรือราดด้วยน้ำจิ้มมะม่วงอมเปรี้ยว หวาน เผ็ด ครบรส นอกจากนี้ยังมี ปลาหมึกทอดน้ำปลา ยำต่างๆ และอีกหลายเมนูที่บอกเลยว่าอร่อยคุ้มเกินราคาค่ะ   

บ้านครัวประมง ร้านซีฟู้ดเล็กๆ บรรยากาศดี ติดทะเล

ร้านบ้านครัวประมง ถนนเพ-แกลงกร่ำ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น.โทร. 091438 0842 080-4538524 พิกัด : https://goo.gl/maps/puPJQyQUSnG8End17

ตำนานป่า เป็นอุทยานอาหารในตำนานของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้ ใครมาระยองแล้วไม่แวะ “ตำนานป่า” เหมือนมาไม่ถึงระยองเลยละค่ะ ร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า 20 ปี บรรยากาศเป็นสวนป่า มีน้ำตกจำลอง ภูเขา ถ้ำจำลอง บรรยากาศร่มรื่น รายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นร้านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ในช่วงที่การท่องเที่ยวบูมๆ นักท่องเที่ยวจองเต็ม ต้องโทรจองล่วงหน้ากันเลยนะคะ วันนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีที่ได้มากลับมาเยือนที่นี่อีกครั้ง แต่เสียดายว่ามาค่ำไปนิดหนึ่ง เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศของสวนป่าเขียวขจี แต่ก็ได้บรรยากาศสวนป่าไปอีกแบบหนึ่งค่ะ

ตำนานป่ามีอาหารหลากหลายเมนูให้เลือก ทั้งไทย จีน และอาหารพื้นบ้านอาทิ แกงส้มปลาช่อนแป๊ะซะ น้ำแกงส้มกลมกล่อมมาก หมูยูนาน เมนูนี้ขายดี เนื้อหมูสามชั้นนุ่มมากละลายในปากเลย ผัดผักกูด เมนูสุขภาพ ใช้ผักกูดปลอดสารจากแปลงผักของทางร้าน  ไก่คั่วเกลือ เป็นต้น  ร้านนี้เขาใส่ใจในคุณภาพอาหารและวัตถุดิบมาก ผักที่นำมาปรุงอาหารส่วนใหญ่เป็นผักปลอดสารพิษจากสวนเกษตรที่ทางร้านปลูกเอง  จึงมั่นใจในคุณภาพว่าเป็นผักปลอดสารพิษแท้จริง

ร้านอาหารตำนานป่า รับจัดงานเลี้ยงเป็นหมู่คณะ พร้อมมีที่พักไว้บริการอีกนับร้อยห้อง และยังมีสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นไว้บริการเด็กๆ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. สำรองโต๊ะล่วงหน้า 038-652884 081-6595405 081-6870137

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ

“สำหรับทริปเส้นทางความสุขนี้ เราอยากให้ทุกคนรับทราบว่าจังหวัดระยองมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวเต็มที่แล้ว ระยองไม่ใช่มีแค่เกาะเสม็ด หาดทราย ชายทะเล สวนผลไม้ ระยองยังมีพื้นที่อื่นๆ ซึ่งลึกเข้ามาจากชายฝั่งทะเล แล้วที่สำคัญคือระยองยังมีศิลปวัฒนธรรมมากมาย งานหัตถกรรม ประณีตศิลป์ต่างๆ เช่น การทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การทอผ้าใยสับปะรด จักสานต่างๆ เพราะฉะนั้น กิจกรรมที่เรามากันวันนี้ ก็เพื่อให้เห็นภาพรวมของระยอง ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะมาเที่ยวที่นี่ เรามีโรงแรมที่พักหลายระดับให้เลือก ระยองเรามีอาหารดีๆ มากมาย ร้านอาหารต่างๆ มีเชฟดีๆ จากกรุงเทพฯ มาพัฒนาอาหารพื้นเมืองระยองให้เข้าไปสู่อาหารที่จะขึ้นโต๊ะต่างๆ ได้ การมาเที่ยวครั้งนี้ ผมพยายามผสมผสานให้เห็นว่าวิถีชีวิตธรรมชาติต่างๆ นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของหัตถกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ เช่น ลุฟฟาลา ซึ่งนำผักบุ้งทะเลมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น”

อาจารย์เผ่าทองเน้นย้ำอีกว่า ระยองเที่ยวได้ทุกเวลา เที่ยวได้ทุกฤดูกาล และมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงการท่องเที่ยวชายทะเล และผลไม้ ซึ่งทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ถ้ายังไม่จุใจตามไปย้อนดูรายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ ตอน “ระยองซ่อนสุข” ทาง YouTube ได้นะคะ