พช. จัดงาน D sign D style รุกพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกลุ่มคลัสเตอร์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาร่วมออกร้านจำหน่าย จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยส่งเสริมการลงทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจำนวนผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 97,761 กลุ่ม/ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 220,788 ผลิตภัณฑ์ ในจำนวนนี้แยกเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 178,157 ผลิตภัณฑ์

ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่สวยงามโดดเด่นหรือยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และเพื่อเป็นการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประกอบด้วย สินค้าที่ทำมาจากไม้ สินค้าที่ทำจากโลหะเป็นหลัก สินค้าจักสาน ถักทอ ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา เคหะสิ่งทอ และอื่นๆ

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ ขึ้น โดยมีการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ จากทั้งหมด 369 ราย/กลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน

“การจัดกิจกรรมทดสอบตลาด D sign D style เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้น” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ