กรุงเทพมหานคร ผนึกกำลัง ภาคีภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ พร้อมจัดการแสดงม่านน้ำ ‘แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ’ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา

8 สิงหาคม 2566 – กรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ผนึกกำลัง ภาคีภาคเอกชนกว่า 50 องค์กร จัดโครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ ในรอบ 31 ปี เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งความสุขและอุทยานแห่งประติมากรรมอันทรงคุณค่า พร้อมจัดการแสดงม่านน้ำ ‘แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหา-กรุณาธิคุณ” ระหว่างวันที่ 11-31 สิงหาคม นี้ ณ อุทยานเบญจสิริ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ‘กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้  ด้วยการจัดโครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท ที่จัดสร้างมาแล้ว 31 ปี บนที่ดินเนื้อที่ 29 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา

โครงการพัฒนา ‘อุทยานเบญจสิริ’ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนกว่า 50 องค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ  ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ พื้นที่สันทนาการ เพื่อให้ ‘อุทยานเบญจสิริ’ เป็นโอเอซีส เป็นสวนแห่งประติมากรรมอันทรงคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในย่านใจกลางธุรกิจการค้าบนถนนสุขุมวิท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทยานเบญจสิริประกอบด้วยสวนน้ำถึงร้อยละ 20 ของพื้นที่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของย่านถนนสุขุมวิท

ด้วยคุณลักษณะเด่นของสวนน้ำในอุทยานฯ ที่มี ‘น้ำพุ’ เป็นองค์ประกอบ โดยเมื่อแรกสร้างสวนฯ มีการจัดแสดงน้ำพุดนตรีและการแสดงม่านน้ำ การพัฒนา ‘อุทยานเบญจสิริ’ ครั้งนี้  กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับคณะจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ นำแนวคิดดังกล่าวมาจัดแสดงม่านน้ำ ‘แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรไทยมากว่า 70 ปี”

ประธานโครงการภาคเอกชนการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ กล่าวว่า ‘ในฐานะพสกนิกรไทย ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานโครงการภาคเอกชนในการพัฒนา และปรับปรุงอุทยานเบญจสิริ เพื่อให้เป็นอุทยานที่งดงาม รื่นรมย์ เป็นอุทยานแห่งศิลปะประติมากรรมอันทรงคุณค่า ตลอดจนเป็นอุทยานแห่งนันทนาการ และสันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาปรับปรุงอุทยานเบญจสิริ จะได้จัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบการแสดงม่านน้ำ “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” ระหว่าง วันที่ 11 – 31 สิงหาคม 2566

และตลอดเดือนธันวาคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จะมีการแสดงม่านน้ำ “พ่อแห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเบญจสิริ โดยรูปแบบการแสดงม่านน้ำจะเป็นการแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี ประกอบแสง สี เสียง ที่งดงาม ตระการตา ด้วยบทเพลง พระราชนิพนธ์ นำเสนอพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการอันใหญ่หลวง ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย และพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาราษฎร

ด้าน นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช กล่าวในนามผู้แทนภาคีภาคเอกชนกว่า 50 องค์กร ที่ร่วมพัฒนาอุทยานเบญจสิริว่า ‘ในนามภาคเอกชนมีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับพระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆ ที่ยังประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับคนไทย ด้วยการร่วมพัฒนาอุทยานเบญจสิริ ที่จัดสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของคนไทย

โดยจะร่วมพัฒนาทัศนียภาพและบำรุงดูแลภายในสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในย่านสุขุมวิทได้ใช้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่สมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันจัดม่านน้ำ “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” มีการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียง ที่ล้ำสมัย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 11-31 สิงหาคม นี้ ณ อุทยานเบญจสิริ โดยจัดแสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น.’

ทั้งนี้ ในวันที่ 11 สิงหาคม นี้  กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีภาคเอกชนที่ร่วมพัฒนาอุทยานเบญจสิริ จะรวมใจเป็นหนึ่ง จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดแสดงม่านน้ำ “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” เป็นวันแรก โดยมีศิลปินนักร้อง ได้แก่ คุณแก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น, คุณกิต-กิตตินันท์ ชินสำราญ, คุณบิลลี่ โอแกน, คุณสปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์, คุณตุ๊ก-วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, คุณอู๋-ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, คุณคิงส์-พิเชษฐ์ บัวขำ, คุณอี๊ฟ-พุทธิดา ศิระฉายา มาร่วมขับกล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า

ในส่วนรายนามภาคีภาคเอกชนที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมโครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมมายุ 91 พรรษา และในการสนับสนุนโครงการฯ มีการร่วมสนับสนุนในนามบุคคล ได้แก่ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ในฐานะประธานโครงการภาคเอกชนในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนธุรกิจชั้นนำของประเทศ นอกเหนือจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ ดิ เอ็มดิสทริค โดยมีรายนามดังนี้

ภาครัฐ

 • กรุงเทพมหานคร
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคธุรกิจการเงินและการประกันชีวิต

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภาคโทรคมนาคม พลังงาน และคมนาคม

 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาคอุปโภคบริโภค

 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ็มเค เรสเตอร์รองค์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง

 • เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม (บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จำกัด)
 • บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จำกัด
 • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชิ-โนไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท สยามใดกิ้นเซลส์ จำกัด
 • บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)

ในนามบุคคล

 • คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์
 • คุณภัทรา ศิลาอ่อน
 • คุณสุภาพรรณ พิชัยณรงค์สงคราม
 • คุณพัณณิน กิติพราภรณ์
 • แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์
 • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
 • บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)