ร่วมดื่มด่ำและตื่นตาตื่นใจกับ เทศกาลไฟและศิลปะดิจิทัล Awakening Bangkok ประจำปี 2023 ปักหมุดใหม่ ย่านพระนคร-ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ วันนี้ – 3 ธันวาคม 2566

ผู้จัดเทศกาลแสงไฟ Awakening Bangkok ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, กรุงเทพมหานคร และ Schweppes ตลอดจนพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน ร่วมเนรมิตเทศกาลแสงไฟประจำปีกรุงเทพฯ Awakening Bangkok 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์  “Time Passage” ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566

จุดแสดงไฟในปีนี้ ล้วนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ มีความสำคัญ และมีเรื่องราวน่าสนใจในเขตเมืองเก่าของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น ปากคลองตลาด ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค อุทยานสราญรมย์ ย่านถนนเฟื่องนคร ย่านแพร่งภูธร และลานคนเมือง ด้วยประติมากรรมไฟและศิลปะดิจิทัลของเทศกาล Awakening Bangkok เปิดมุมมองใหม่ของท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตลอดย่านที่มีการจัดแสดงแล้ว ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเยี่ยมชมเทศกาลไฟ Awakening Bangkok ซึ่งจะช่วยปลุกเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายพงศ์สิริ เหตระกูล Festival Director งานเทศกาล Awakening กล่าวว่า “เทศกาลไฟประจำปีของกรุงเทพฯ Awakening Bangkok เดินหน้าจัดงานเป็นปีที่ 6 โดยเป็นครั้งแรกที่ย้ายพื้นที่การจัดงาน หลักจากย่านเจริญกรุง สู่ย่านพระนคร-ปากคลองตลาด มุ่งปลุกและเปิดมุมมองของถนนและอาคารประวัติศาสตร์ ในย่านเมืองเก่าด้วย ประติมากรรมไฟและศิลปะดิจิทัล สะท้อนความสำคัญของถนนในย่านเมืองเก่า เช่น สนามไชย-บำรุงเมือง-เฟื่องนคร ที่ทำหน้าที่ลำเลียง วิถีชีวิตตั้งแต่อดีต ข้ามเวลามาจนถึงปัจจุบัน”

จากความร่วมมือต่อเนื่องกับ ททท. และ TCEB เป็นครั้งที่ 6 ตลอดจนกรุงเทพมหานคร สะท้อนถึงการมีเป้าหมายร่วมกัน ที่ต้องการสร้างให้เทศกาล Awakening Bangkok เป็นอีกหนึ่งสีสันของเมือง และปักหมุดเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์หลักในปฏิทินการท่องเที่ยว ไทย โดยปัจจุบันเทศกาล Awakening ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในอีเวนต์สำคัญในโครงการ Colorful Bangkok โครงการขับเคลื่อนเมือง ผ่านอีเวนต์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายสร้างให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม อันส่งผลให้เกิดการขับ เคลื่อนด้านสังคมและเศรษฐกิจ

งาน Awakening Bangkok ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม ผ่านความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เกิดการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งมหภาคอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก นั้นยังเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินของไทยและผู้ประกอบการได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ๆ และยังสามารถต่อยอดไปเป็น community ที่จะเติบโตเพื่อพัฒนาวงการประติมากรรมแห่งแสงไฟ

การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ผู้จัดงานร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเปิดพื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงานประติมากรรมแสงไฟของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม และ สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล โดยทั้งหมดจัดแสดง ณ อุทยานสราญรมย์ นอกจากนั้นยังสานต่อความร่วมมือกับเทศกาลรูปแบบเดียวกันในต่างประเทศ ได้ต้อนรับผลงานจากศิลปินจากเทศกาล iLight Singapore มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

ความพิเศษในปีนี้ แบรนด์ Awakening ยังเพิ่มพื้นที่การจัดเทศกาลไฟที่ จ.เชียงใหม่เป็นครั้งแรก ในชื่อ Awakening Chiang Mai บริเวณช้างม่อย-ท่าแพ เมื่อวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นในธีม “Polar-Rise คิด-เหนือ” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผู้จัดงาน ศิลปินจากกรุงเทพฯ และศิลปินในพื้นที่ภาคเหนือ จัดแสดงในอาคารเก่าทั่วย่านช้างม่อย-ท่าแพ ย่านการค้าเก่าแก่ที่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง

การจัดเทศกาลไฟทั้ง 2 แห่งที่ จ.กรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม่ จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุน night-time economy รวมถึงมอบความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว นักเดินทางที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยังจะช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง 2 ภาคอีกด้วย

เทศกาล Awakening Bangkok ประจำปี 2023 ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรมากมาย ได้แก่ Happitat (MQDC), OPPO, BGC Glass Studio, Warner Music Thailand และ Robinhood โดยการจัดงาน “Awakening” ประจำปี จะยกระดับสู่การเป็น “Awakening Festivals” ที่จะเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์ และศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

ชวนทุกคนร่วมดื่มด่ำ สัมผัสความตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแสงไฟประจำปีกรุงเทพฯ Awakening Bangkok 2023 ในคอนเซปต์ “Time Passage” ที่ชวนทุกคนไปเยี่ยมเส้นทางของเวลาที่เชื่อมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเมืองเก่าบนพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น ครั้งแรกของเทศกาลแสงไฟ Awakening Bangkok ที่เปลี่ยนสถานที่มาปลุกเมืองเก่าย่านพระนคร ย่านที่เกิดและเติบโตขึ้น ไปพร้อมๆ กับการคมนาคมทางถนน และเส้นทางเรียบคลองในช่วงต้นรัชกาล 

โดยจุดแสดงในปีนี้ ได้แก่ ยอดพิมานริเวอร์วอล์ก ปาก คลองตลาด สวนสราญรมย์ ย่านถนนเฟื่องนคร ลานคนเมือง และเสาชิงช้า เป็นต้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 เวลา 18:00-23:00 น. โดยผู้เที่ยวชมงานสามารถรับแผนที่ได้ที่จุดประชสสัมพันธ์ ชั้น 2 ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค และลานคนเมือง ตลอดช่วงการจัดงาน