DIPROM ดันแฟชั่นไทยทันกระแส BCG Economy ปักหมุด 3 พื้นที่ติดอาวุธความรู้ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เร่งพัฒนากลุ่มแฟชั่น ขับเคลื่อนกิจกรรม “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟชั่นทันกระแสโลกด้วย BCG Economy และเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag” ดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ปี 2567 ปักหมุด 3 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี ติวเข้มผู้ประกอบการสร้างการเปลี่ยนแปลง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือ ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ชวนผู้ประกอบการ Thailand Textiles Tag และผู้ประกอบการสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นไลฟ์สไตล์ นักออกแบบ นักศึกษา และผู้สนใจ  ร่วมอัพเดทข้อมูล เทรนด์ ทิศทางแฟชั่น มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม และ AI เพิ่มความรู้ เพิ่มยอดขาย ในงาน สัมมนา “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟชั่นทันกระแสโลกด้วย BCG Economy และเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag” 

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ปี 2567 ประกอบไปด้วย

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ  ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ อโศก กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ณ  ห้องกินรี โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ  ห้องสุพรรณณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพสิ่งทอไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลาดไม่ได้ DIPROM Thailand Textiles Tag ชวนร่วม กิจกรรมสัมมนาดี ๆ มัดรวมข้อมูล เทรนด์ แฟชั่น มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม AI ในปี 2024  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 

https://www.facebook.com/100069048765480/posts/714522174192735/?

facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ  www.thailandtextilestag.com 

สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM : ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

#ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย #ThailandTextilesTag #DIProm #ดีพร้อม #สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ #กระทรวงอุตสาหกรรม