อยุธยา ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month 2024 จัดกิจกรรมกลางกรุงเก่าครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่

ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการจัดกิจกรรม Ayutthaya Pride 2024 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่เนรมิตถนนกลางกรุงเก่า ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month ประจำปี 2024 โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานเป็นครั้งแรกที่ออกมาอย่างยิ่งใหญ่

โดยภายในงานจะประกอบด้วย 1.ขบวนพาเหรด เริ่มตั้งแต่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ผ่านวัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ มาสิ้นสุดบริเวณตลาดหน้าเทศบาลพระนครศรีอยุธยา 2.การจัดเสวนาในประเด็น สมรสเท่าเทียมและเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปหลังกฎหมายได้รับการรับรอง และ 3.การจัดประกวดในเวที Pride International 2024 เพื่อค้นหาสุดยอดตัวแทน LGBTQIAN+ แบบไม่จำกัดเพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง 

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐ คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคการศึกษาเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนจอมสุรางค์ ภาคเอกชน Central Ayutthaya, Centara Ayutthaya, Diwa Rooftop Bar & Restaurant, ZINCIA CLINIC, ภาคประชาสังคมนำโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (FOR-SOGI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ การขับเคลื่อนเรื่องสมรสเท่าเทียมตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดกิจกรรม Ayutthaya Pride 2024 ยังได้รับการสนับสนุนงานประมาณการจัดพาเหรดและเวทีเสวนาจากกองทุนความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 ที่เป็นกฏหมายความเท่าเทียมทางเพศฉบับแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำงานเรื่องความเท่าเทียม เช่น บางกอกไพร์ด มูลนิธิเดอะลิ้งค์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai TGA) ที่กำลังขับเคลื่อนเรื่อง กฏหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ

ไปจนถึงมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) ที่เป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนสิทธิของ Sex Worker ที่กำลังขับเคลื่อนการยกเลิกฏหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สวนครูองุ่น มูลนิธิกระจกเงา พื้นที่กลางทองหล่อ ที่เป็นจิตรวมตัวของการส่งต่อสิ่งของ การรวมตัวจิตอาสา และเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดกว้างในประเด็นเด็ก ให้เด็กได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงสังคม

ซึ่งประเด็นการขับเคลื่อนในขบวนพาเหรดคือการพูดถึงโรงเรียน สถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน LGBT+  รวมถึงการขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล อีกทั้งยังมีองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เรียกได้ว่าไพร์ดกรุงเก่า แต่ประเด็นไม่เก่า เพราะประเด็นการขับเคลื่อนคือภาพอนาคตของความเท่าเทียม

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดขบวน Ayutthaya Pride 2024 กล่าวขอบคุณต่อมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-SOGI) และคณะทำงาน Ayutthaya Pride ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และขอแสดงความยินดีกับการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ กฎหมายนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถรักและสมรสได้อย่างเสรี นอกจากนี้ยังเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและอัตลักษณ์ทางเพศ

อีกทั้ง คุณจิรวัฒน์ ยังเน้นย้ำว่า Ayutthaya Pride 2024 ไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ แต่ยังเป็นการรวมตัวของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และอาชีพ เพื่อแสดงออกถึงการยอมรับและเคารพในความแตกต่าง ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเครื่องหมายสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับทุกคน

สำหรับบรรยากาศภายในงานมีมีการจัดขบวนพาเหรอที่ผสมผสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพระนครศรีอยุธยา 4 ขบวน ประกอบด้วยขบวน Pride of Ayutthaya, Ayutthaya Pride Culture, Ayutthaya Solf Power และ Politics For All โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะเส้นทางกลางกรุงเก่าถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จนได้รับความสนใจถ่ายภาพและร่วมสนุกกับขบวนพาเหรดจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสร้างเวทีการประกวดระดับนานาชาติในนาม Pride International ให้เป็นเวทีประกวดมาตรฐาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้จังหวัดมีศักยภาพทางด้านท่องเที่ยวคครบทุกมิติทั้งความหลากหลายในวิถีชีวิต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นการผลักดัน Soft Power ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็น Destination City สู่การเป็นเมืองแห่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีเทศกาลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี