โครงการ COVID Superheroes ยอดมนุษย์ ผู้พิชิตโควิด โดย ‘วิภู ศรีวิลาศ’ ขอเชิญส่งภาพวาดยอดมนุษย์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ COVID Superheroes

ยอดมนุษย์เป็นตัวแทนของการต่อสู้ที่ยาวนานระหว่าง ความดีและความเลวร้าย ในปี 2562 มีวายร้ายชนิดใหม่เกิดขึ้นในรูปแบบของไวรัส ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิต และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของมนุษยชาติ  ในระหว่างที่เราเรียนรู้เรื่องการอยู่รอดในช่วงวิกฤตินี้นั้น มีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาคือ “ยอดมนุษย์ผู้พิชิต     โควิด หน้าตาจะเป็นอย่างไรหนอ?”

วิภู ศรีวิลาศ ศิลปินไทยที่พำนักอยู่ในออสเตรเลียตอบโจทย์คำถามนี้ด้วยการริเริ่มโครงการ COVID  Superheroes  ยอดมนุษย์ผู้พิชิตโควิด” ขึ้นมาในออสเตรเลีย โดยโครงการนี้ได้กระตุ้นให้คนทั่วไปได้จินตนาการ ถึงยอดมนุษย์ที่มีพลังพิเศษที่สามารถต่อสู้กับ COVID-19 และสามารถที่จะช่วยให้ผู้คนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ COVID  Superheroes ยอดมนุษย์ผู้พิชิตโควิด” เป็นเสมือนการบันทึกความรู้สึก และประสบการณ์ ของสถานการณ์อันเลวร้ายในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และเต็มไปด้วยพลังบวก

วิภู และ ATTA ‘N’ ATTA Art Space ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ โดยส่งภาพวาดลายเส้นCOVID  Superheroes  ยอดมนุษย์ผู้พิชิตโควิด เพื่อทำการประกวดคัดเลือกไปเป็นต้นแบบ และ แรงบันดาลใจการสร้างงานประติมากรรม โดยสามารถส่งภาพวาดเข้าร่วมโครงการได้เพียงคนละ 1 ภาพเท่านั้น และเพื่อให้ยอดมนุษย์ของคุณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสมจริง ควรใส่รายละเอียดต่างๆ เช่น พลังพิเศษ หรือ อาวุธพิเศษที่จะต่อสู้กับไวรัสร้ายได้, อุปนิสัย, จุดอ่อน, เพศ หรือนิสัยที่น่ารำคาญ ในการออกแบบ พร้อมกับเรื่องเล่าสั้นๆ หรือ สโลแกน เกี่ยวกับยอดมนุษย์ไม่เกิน 50 คำ

ผลงานที่น่าสนใจที่สุด 12 ชิ้น จะได้รับเลือกให้เป็นแรงบันดาลในการสร้างงานประติมากรรม โดย 12 ศิลปินร่วมสมัย และเป็นหัวข้อของการเขียนเรื่องสั้น โดย นักเขียนรับเชิญ 12 ท่าน

ภาพวาดที่ได้รับคัดเลือก งานประติมากรรม และเรื่องสั้น ของ 12 ยอดมนุษย์  ผู้ผิชิตโควิค จะถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ COVID Superheroes ยอดมนุษย์ ผู้พิชิตโควิด ที่ ATTA ‘N’ ATTA Art Space ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564