เริ่มแล้ว! Empowering Tech Tourism Week Virtual Event งานออนไลน์งานเดียวที่จะพาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปพบกับนวัตกรรมที่ตรงใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “Empowering Tech Tourism week Virtual Event” ที่จะพาผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้พบกับนวัตกรรมที่ตรงใจ ระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 64 มุ่งหวังเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้พัฒนานวัตกรรม และนักลงทุน ที่เป็น 3 ภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนนวัตกรรมด้าน Travel Tech เพื่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยว” ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานสนับสนุนโครงการฯ ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวมาตลอดในระยะเวลากว่า 1 ปี โดยเริ่มด้วยการเปิดพื้นที่นำร่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบ New normal เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมกับเปิดประเทศ อาทิ โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และขยายไปจังหวัดอื่นๆ ตามมาเป็นลำดับ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวค่อยๆ ฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็จะต้องปรับตัวให้พร้อมกับแนวโน้มการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของตนเพื่อให้ก้าวตามทันผู้บริโภค

ดังนั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism ในรูปแบบ virtual event จึงเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมที่จะได้พบปะและนำเสนอผลงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงยังเปิดให้นักลงทุนและสถาบันการเงินได้ร่วมลงทุนในนวัตกรรม และนำเสนอสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกด้วย ผมหวังว่า โครงการ ฯ นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถนำนวัตกรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเอง รวมถึงช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า นวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเกิดขึ้นก็เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ก็ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันไปใช้นวัตกรรมนั้นๆ ด้วย เพื่อให้เท่าทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้ กลับจำเป็นที่จะต้องมองหานวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพการดำเนินของธุรกิจให้สามารถดำรงต่อไปได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่จะมาช่วยผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงได้จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรม อาทิ TAT Travel Tech StartUp โครงการดีๆ เหล่านี้ เรายังคงดำเนินต่อไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านท่องเที่ยวของคนไทย จนต่อเนื่องมาถึงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ที่จัดขึ้นอยู่ขณะนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบท่องเที่ยวได้มาพบกัน เจรจาธุรกิจร่วมกัน และเกิดการนำไปใช้จริงในธุรกิจ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการฯ นี้เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมท่องเที่ยวต่าง ๆ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TEDFund), กลุ่มธนาคาร อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank), ธนาคารกรุงเทพ รวมถึงนักลงทุนจากสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนส่วนบุคคล ทาง ททท. ต้องขอขอบคุณทุก ๆ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลในครั้งนี้”

สำหรับงาน Empowering Tech Tourism week Virtual Event จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 64 ภายในงานพบ Virtual Seminar งานสัมมนาโดยวิทยากรชั้นนำ อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ให้ความรู้จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และเจาะลึกถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี, Virtual Mart เวทีสำหรับนำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจจากเจ้าของนวัตกรรม, Virtual Innovation Booths บูธผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ จัดแสดงนวัตกรรมที่น่าสนใจ สามารถชมข้อมูลนวัตกรรม และทำนัดหมายเจรจาธุรกิจได้แบบ Online, TAT CLINIC Virtual Booths คลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Supporting Organizations Virtual Booths บูธให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยองค์กรผู้สนับสนุนผู้ประกอบการและผู้พัฒนานวัตกรรม ได้แก่ depa, NIA, TEDFund, SMEDBank, ธนาคารกรุงเทพฯ และTVCA

พิเศษ! ลุ้นรับของที่ระลึกในงานมากมาย อาทิ Mi TV Stick มูลค่า 1,350 บาท, Mi Casual Daypack, Gift Voucher Tops Super Market, Starbuck เป็นต้น สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.empoweringtechtourism.com/seminar/event_agenda  เข้าชมงาน Empowering Tech Tourism week Virtual Event ได้ที่เว็บไซต์ https://www.empoweringtechtourism.com/seminar/main_map หรือ https://www.empoweringtechtourism.com คลิกที่ Pop up หรือ Banner สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตามวันและเวลาที่กำหนด และรับชมย้อนหลัง