ทัพดารา หนุนช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงประเมินว่าผลกระทบโดยคาดว่าจะสูญเสียรายได้มากกว่า 25 แสนล้านบาท และส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหายไปกว่าร้อยละ 80 โดยแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและประชาชนจะมุ่งเน้นไปทางสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นโดยสิ้นเชิง เนื่องจากความกังวลในความปลอดภัยของชีวิต เมื่อต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่พำนักของตัวเอง

ทำให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวนร้อยละ 96.5 มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยว แต่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย เช่น มาตรฐานเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสามารถดำเนินการต่อไปได้ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนจึงได้จัดทำ “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว” เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local -Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง โดย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จึงจัดงานยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Event ด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 พร้อมร่วมชม และซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 1,000 รายการ ลุ้นรับ gift voucher บัตรกำนัลท่องเที่ยวฟรีตลอดการจัดงาน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน รวมถึงบูรณาการ การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นต้น”

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ดีและสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่คัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย

นอกจากนั้นหัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ มีประชาชนมาเลือกซื้อและจับจ่ายสินค้า ผมจึงขอเชิญชวนให้อุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า “จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวในครั้งนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้เป็นที่รู้จัก พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการโปรแกรม โดยมี กองทัพดาราแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ / พอร์ช ศรัญย์ / หนูเล็ก กาก่า / ชมพู่ ก่อนบ่าย / ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ / ดีเจบุ๊คโก๊ะ / น้ำตาล ชลิตา / จีน่า เดอะเฟส ไลฟ์สดขายสินค้าชุมชนแบบจัดเต็มตลอด 1 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย – 8 ต.ค ช่วงเวลา 18.00 น. – 21.00 น. รับชมผ่านทาง : FACEBOOK OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน ดารา และการจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ http://www.100otopvillage.com ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564”

ด้าน ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจ จากกรมการพัฒนาชุมชน ให้มา Live สด แนะนำและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเราทุกคนก็ทราบกันดีว่า ประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาเรื่องของโรคระบาด โควิด-19 มากว่า 2 ปีแล้ว ทำให้ชุมชนและชาวบ้านขาดรายได้ในการจุนเจือครอบครัว อีกทั้งในช่วงนี้หลายจังหวัดก็เจอน้ำท่วมเข้าไปอีก วันนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้า OTOP ของชาวบ้านและชุมชนกว่า 100 หมู่บ้าน ไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าต่างๆ ผ่าน FACEBOOK OTOP นวัตวิถี ในช่วง LIVE สดของตุ๊กกี้และเพื่อนๆ ดารา ได้ตั้งแต่ เวลา 18.00-20.00 น. ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม นี้ กันนะคะ ถ้าดูไม่ทันช่วง LIVE สด ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ทาง http://www.100otopvillage.com แล้วพบกันนะคะ