Thank You Card แทนคำขอบคุณจาก ยูนิโคล่ แก่ลูกค้าตลอด 10 ปี พร้อมขอบคุณพันธมิตร และพนักงานทั่วประเทศ

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมคอยสนับสนุนการเดินทางของยูนิโคล่ในเมืองไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งลูกค้า ที่เป็นแรงผลักดันให้ยูนิโคล่ได้เติบโตไปทั่วประเทศ และพนักงานยูนิโคล่ทั้ง 54 สาขาทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญให้ยูนิโคล่มอบบริการและผลิตภัณฑ์ LifeWear ให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกใจลูกค้าชาวไทย ผ่านการ์ดขอบคุณ หรือ Thank You Card สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้ายูนิโคล่ทั้งที่ร้านและออนไลน์ตลอดช่วงการฉลองครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย

การ์ดแทนคำขอบคุณ หรือ Thank You Card เป็นวัฒนธรรมองค์กรของทางยูนิโคล่ที่ใช้ขอบคุณกันภายในบริษัท ผ่านการ์ดขอบคุณใบเล็กๆ ที่แทนคำขอบคุณของยูนิโคล่ ประเทศไทย จากภาพวาดของพันธมิตรด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย อาทิ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), มูลนิธิบ้านร่มไทร, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WARF) ที่ไม่เพียงมอบให้ลูกค้าของยูนิโคล่เท่านั้น แต่ยังเป็นการขอบคุณที่ให้ยูนิโคล่เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมไทยผ่านกิจกรรมขององค์กรเหล่านี้ สำหรับการ์ดขอบคุณนี้ ยูนิโคล่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้ายูนิโคล่ทั้งที่ร้านและออนไลน์ตลอดช่วงแคมเปญฉลองครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย

คุณเขมจิรา เทศประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ยูนิโคล่จะก้าวมาถึง 10 ปีในเมืองไทย ยูนิโคล่จะมีวันนี้ไม่ได้ หากขาดการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกๆ คน ทางยูนิโคล่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน พันธมิตร และพนักงานของเรา ที่ทำให้ยูนิโคล่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย พร้อมยึดมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ส่งต่อพลังเสื้อผ้าเพื่อสร้างพลังชีวิตให้กับสังคมต่อไป และยูนิโคล่เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวสามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป”

Thank You Card จากยูนิโคล่ มีด้วยกัน 4 แบบ แบบแรกจากมูลนิธิบ้านร่มไทร ผลงานโดยน้องกานิสา อินทรสันติ หนึ่งในสมาชิกมูลนิธิบ้านร่มไทร พันธมิตรของยูนิโคล่ที่ร่วมสานการส่งต่อเสื้อผ้าจากลูกค้ายูนิโคล่ที่นำมาบริจาคสู่กลุ่มคนที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มในพื้นที่ห่างไกล โดยน้องกานิสาขอขอบคุณผ่านภาพวาดแทนพี่ๆ น้องๆ จากมูลนิธิบ้านร่มไทร ทางคุณสายพิงค์ แก้วสว่าง ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านร่มไทรกล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการมอบโอกาสให้กลุ่มคนด้อยโอกาสต่างๆ ทั้งเด็กในมูลนิธิ กลุ่มเด็กบนดอยมีโอกาสเข้าถึงเสื้อผ้าคุณภาพ เพื่อสร้างความอบอุ่นในทุกความเหน็บหนาว”

แบบที่ 2 คือภาพ “The Refugee Road” สะท้อนเส้นทางของผู้ลี้ภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผลงานโดย Trangkapura เยาวชนไทยที่ชนะเลิศการประกวดผลงานศิลปะเพื่อผู้ลี้ภัยระดับโลกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) พันธมิตรของยูนิโคล่ที่เน้นถึงความสำคัญของพลังแห่งเสื้อผ้า โดยคุณอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนจาก UNHCR กล่าวว่า “เสื้อผ้าเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยที่เคยสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ รู้สึกถึงความปลอดภัยอีกครั้ง กลับมาเป็นตัวของตัวเอง และเป็นการส่งต่อกำลังใจในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญ” ภาพ The Refugee Road ถือเป็นคำขอบคุณจาก UNHCR ยูนิโคล่ และผู้ลี้ภัย ถึงเจ้าของเสื้อผ้าที่บริจาคและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมส่งต่อเสื้อผ้าคุณภาพให้กับผู้ลี้ภัยกลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตได้อีกครั้ง

“ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยูนิโคล่ครับ” ประโยคสุดประทับใจที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้น้องเอ็ม – กิตติธัช ตรีพันธ์ประเสริฐ วาดภาพนี้ขึ้นมา น้องเอ็มคือหนึ่งในตัวแทนจากสถาบันราชนุกูล พันธมิตรที่เปิดโอกาสให้ยูนิโคล่เข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพที่สำคัญต่อการทำงานของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ทางแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า “ขอขอบคุณยูนิโคล่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสำหรับพื้นที่ให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาในการพัฒนาทักษะการทำงาน และขอบคุณสังคมที่มองเห็นถึงศักยภาพในการทำงานของน้องๆ ในอนาคตด้วย”

ภาพสุดท้ายคือ ภาพเต่าทะเล จากมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WARF) พันธมิตรยูนิโคล่ที่มีเป้าหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ถุงพลาสติก หนึ่งในผู้ล่าที่คร่าชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อมนับไม่ถ้วน การงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ได้ครั้งเดียว และเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจำหน่ายในราคาถุงละ 2 บาท ยูนิโคล่ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมลดการสร้างขยะพลาสติกให้กับสิ่งแวดล้อม ทางมูลนิธิจึงนำภาพเต่าทะเลที่กำลังเดินกลับสู่บ้านธรรมชาติเป็นคำขอบคุณแทนสัตว์ป่าทุกตัวที่ลูกค้ายูนิโคล่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ให้การสนับสนุน

คุณสิทธิภาส รชตทวีรุ่งโรจน์ (ซ้าย) Store Manager ร้านจักรยาน Sport For Life รับมอบ Thank You Card แทนคำขอบคุณที่ให้ยูนิโคล่เป็นส่วนหนึ่งของย่านพัฒนาการจาก คุณรัชวีร์ ทองลิ่ม (ขวา) ผู้จัดการร้านยูนิโคล่ สาขาโรด์ไซด์พัฒนาการ

นอกจากนี้ยูนิโคล่ ยังได้มอบ Thank You Card ให้กับชุมชนย่านพัฒนาการ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้ยูนิโคล่ โรดไซด์ พัฒนาการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรอยยิ้มให้กับชาวพัฒนาการและละแวกใกล้เคียง

ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าผู้มาใช้บริการจะได้รับการบริการด้วยใจจากพนักงานทุกคนผู้เป็นเสมือนหัวใจหลักของยูนิโคล่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ LifeWear เข้าถึงลูกค้าชาวไทยได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับ LifeWear ให้คนไทยสวมใส่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ยูนิโคล่แทนคำขอบคุณจากแบรนด์แก่พนักงานของยูนิโคล่ทุกคน ด้วยเสื้อยืดพิมพ์ลายที่จัดทำพิเศษสำหรับพนักงานของยูนิโคล่ทั่วประเทศไทยเท่านั้น โดยพนักงานยูนิโคล่ทั้ง 54 สาขาจะสวมเสื้อยืดครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทยนี้ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสุดพิเศษของยูนิโคล่ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม

ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ยูนิโคล่ ประเทศไทย พร้อมรับ Thank You Card จากยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมช้อปสะดวกทุกที่ ทุกเวลาผ่านออนไลน์สโตร์ที่ www.uniqlo.com/th