ททท. ปลุกกระแสตื่นตัวใส่ใจการเดินทางปลอดภัยตามมาตรการ SHA นำร่องผ่านกิจกรรม Thailand SHA SHA SHA @Andaman: The Memory

หลังจากได้มีการผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์จากรัฐบาลไปไม่นานมานี้ และกำลังจะเข้าสู่ช่วง Hight Season หรือฤดูการเดินทางท่องเที่ยว ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เริ่มขยับด้วยการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าน่าประทับใจ (Thailand Festival Experience) ภายใต้มาตรการการเข้าร่วมงานที่เข้มข้นสูงสุดตามมาตรการของจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดด้านสาธารณสุข ซึ่งจะต้องเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานกิจกรรมใดๆ ก็จะได้ทั้งความสุขและปราศจากความเสี่ยง

โดยการจัดงาน Thailand SHA SHA SHA @Andaman: The Memory ถือเป็นกิจกรรมนำร่องที่เน้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักและใส่ใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบปลอดภัยสูงสุด ตามหลักมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA คือ Safety & Health Administration ซึ่งเป็นไปในรูปแบบ New Normal ภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้เกิดความมั่นใจในการมาร่วมงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ และ กลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ให้เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตามโครงการ Phuket Sandbox  สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในพื้นที่นำร่องรูปแบบ 7+7  อีกทั้ง กิจกรรม Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory ยังเป็นกิจกรรมนำร่องในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้จัดงาน อาทิ สายการบิน, การขนส่งสาธารณะต่างๆ, โรงแรม, ร้านอาหาร, รวมถึงสินค้าชุมชนในพื้นที่ โดยภายในงานได้จัดให้มีการ Live ทางออนไลน์เพื่อขายสินค้าไปยังทั่วประเทศอีกด้วย และนอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ร่วมในงานนี้ จะได้ต่อยอดร้านค้าของตัวเองนำสินค้าไปขายที่ Line shop ต่อไปได้อีกด้วย โดยยอดการขายสินค้าชุมชนและสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA รวมถึงผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆสามารถสร้างรายได้รวมมากกว่า 10 ล้านบาท

โดยในงาน Thailand SHA SHA SHA @Andaman: The Memory ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมงานเป็นไปตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สรุปได้ 5 ขั้นตอนหลักๆที่สำคัญ ดังนี้ คือข้อ 1  ต้องจองคิวเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่าน QR Code ของกิจกรรมแต่ละพื้นที่ พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนว่าจองคิวมาแล้วบริเวณหน้างานจึงจะเข้าร่วมงานได้ และข้อ 2 ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และหลักฐานการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ออกใบรับรองจากสถาบันไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งสองอย่างรวมกัน และข้อ 3 ต้องลงทะเบียนเข้างานด้วยแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ที่หน้างาน รวมถึง ข้อ 4 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆตลอดระยะเวลาเข้าร่วมงาน และข้อ 5 ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยภายในงานจะมีการกำหนดผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนที่ชัดเจน โดยคำนวณพื้นที่ตารางเมตรต่อคนอย่างเคร่งครัดอีกด้วย