ซุปตาร์ดังร่วม Digital Art แฟชั่นโชว์การกุศล “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนชมและสัมผัสประสบการณ์ในงานแสดงดิจิทัลอาร์ตแฟชั่นโชว์การกุศลชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต: SIRISINLAPIN Art for Life” แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำมาสร้างสรรค์อยู่ในโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ในรูปแบบต่างๆ ให้มีชีวิตโลดแล่นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และสานต่อพระปณิธาน ในการต่อยอดการใช้ผลงานศิลปะเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน สืบสานงานศิลป์สู่การสร้างสรรค์ความสุขผ่านผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่นล่าสุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์การชมแฟชั่นโชว์การกุศลมิติใหม่ในรูปแบบ Virtual Runway และสามารถร่วมบริจาครับผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่นได้ทันทีผ่านมือถือของทุกคน สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมแบ่งปันสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปด้วยกัน

ซึ่งครั้งนี้ได้ทัพนักแสดงช่อง 3 นำโดย โบว์-เมลดา กองทัพ-พีค ภณ-ณวัสน์ บัว-นลินทิพย์ กระทิง-ขุนณรงค์ พิ้งกี้-สาวิกา บูม-สุภาพร มิ้นต์-ชาลิดา  ตี๋-ธนพล โบ๊ท-ธารา เก้า-นพเก้า ไบร์ท-รพีพงศ์ เดี่ยว-สุริยนต์ หมอก้อง-สรวิชญ์ ได๋-ไดอานา โบวี่-อัฐมา  ริว-วชิรวิชญ์ น้ำฟ้า-ธัญญภัสร์ บิ๊ก-ทองภูมิ ไอซ์-ภาณุวัฒน์ จิ๊บ-ปกฉัตร ปีเตอร์ แพน เดินแฟชั่นโชว์ในรูปแบบ Virtual Runway โดยนำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ มาจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีบนฉากเสมือนจริงสร้างสรรค์ความสุขให้กับผู้ชม ดังพระดำรัสขององค์สิริศิลปินความว่า“…งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย…”

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวถึงที่มาโครงการ “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” เป็นโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านศิลปะใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และ งานออกแบบ

ด้วยพระกรุณาธิคุณทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ราชวิทยาจุฬาภรณ์ นำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์มาต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงผลงานศิลปะขององค์สิริศิลปินได้ทุกที่ พร้อมทั้งมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบหรือ Role Model ในการสร้างแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบต่างๆ ให้มีชีวิตโลดแล่นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและเข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย อาทิ กลุ่มเด็กได้เผยแพร่พระอัจฉริยภาพผ่านการจัดทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” ถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ สู่คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนและการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าพาเด็กๆเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และสอดแทรกเกร็ดความรู้การดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชนและประชาชนวัยทำงานขึ้นไปก็มีการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพผ่านสื่อสติ๊กเกอร์ไลน์ ชุด สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต และสื่อเทคโนโลยี AR Filter บนอินสตาแกรม

พร้อมต่อยอดการใช้ผลงานศิลปะเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลจากภาพวาดฝีหัตถ์คอลเลคชั่น “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ที่นำมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลในรูปแบบ Virtual Runway สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ พร้อมร่วมบริจาครับผลิตภัณฑ์การกุศลในรูปแบบต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของโครงการ “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” อาทิ เว็บไซต์ www.sirisinlapinartforlife.com อินสตาแกรมสิริศิลปิน @sirisinlapin และ LINE shop มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ (@bhadrafoundation)

ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ผ่านโครงการเทคโนโลยีสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมสนุกไปกับการสร้างสรรค์ แต่งภาพด้วยเทคโนโลยี AR Filter จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ได้ทางอินสตาแกรมสิริศิลปิน @sirisinlapin (https://www.instagram.com/sirisinlapin/) และสร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย ผ่านช่องทางการระดมทุนด้วยเทคโนโลยีสื่อผสมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์ ชุด “SIRISINLAPIN Art for Life” ได้ที่ https://line.me/S/sticker/15801893 หรือร่วมบริจาคและรับผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่น “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ผ่านทางเว็บไซต์และอินสตาแกรมสิริศิลปิน และ LINE มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ (@bhadrafoundation)

และยังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-303199-9 ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยทุกยอดบริจาคตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป รับรูปปั้นประติมากรรม “เสือ” จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สานต่อพระปณิธานสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย