“พช”. จับมือ “ช้อปปี้” ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ “โอทอปขึ้นเครื่อง” ในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Shopee 11.11 Big Sale 2021

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ แพลตฟอร์ม SHOPEE จัดแคมเปญพิเศษ “OTOP ON BOARD” มหกรรมสินค้าโอทอปขึ้นเครื่องออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ คัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปพรีเมียมจำหน่ายบนเครื่องบิน จำหน่ายออนไลน์ พร้อมส่วนลดพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 9 พฤศจิกายน 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ และส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบิน โดยเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้แนวทาง เล็ก ดี มีคุณภาพ และประสานสายการบิน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบันผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 225 กลุ่ม/ราย รวม 1,229 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การเดินทางหยุดชะงัก โดยเฉพาะการเดินทางทางเครื่องบิน ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับตามโครงการดังกล่าวไม่มีช่องทางการระบายสินค้า ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขาดรายได้ จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

“กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มช้อปปี้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายบนเครื่องบิน เปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อนำสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อทดแทนการจำหน่ายบนเครื่องบินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้จัดทำเป็นไมโครไซต์พิเศษ https://shopee.co.th/OTOP ภายใต้แคมเปญ OTOP ON BOARD ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้ซื้อตลอดแคมเปญ จึงขอเชิญชวนมาช่วยกันอุดหนุนสินค้า เล็ก ดี มีคุณภาพ ที่ผ่านการคัดสรร และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศอีกด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน

ด้านผู้แทน ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงแคมเปญพิเศษ “OTOP ON BOARD” ในครั้งนี้ พบกับสินค้า OTOP คัดสรรให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลด โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อและอุดหนุนได้ที่เว็บไซต์กลาง https://shopee.co.th/OTOP

ทั้งนี้ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับพันธกิจของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการฟื้นตัวของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป

โดยแคมเปญครั้งพิเศษนี้ ยังได้ร่วมเฉลิมฉลองไปกับมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Shopee 11.11 Big Sale 2021 ที่ช้อปปี้เตรียมความคุ้มค่าและความบันเทิงมากมายมามอบให้พี่น้องชาวไทยทุกคน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/11-11