เปิดแล้ว ฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9-11 ธันวาคม นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงคณะผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ร่วมประกาศความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พ.ศ. 2564 (Phangnga Tourism Festival 2021) ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือตรวจการณ์ หมายเลข 813 (บุเรศผดุงกิจ) จังหวัดพังงา โดยการนำเสนอสินค้าและบริการจาก 8 อำเภอ ทั้งอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์เกษตร งานหัตกรรม ผ้าบาติก ตลอดทั้งการแสดง ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 นี้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมักจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างเสถียรภาพสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงจะเป็นกิจกรรมที่สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อื่นๆ ให้ลุกขึ้นมาดำเนินธุรกิจตามบริบทด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่ผ่านมาพื้นที่ท่องเที่ยวหลักรวมถึงพื้นที่จังหวัดพังงา พึ่งพิงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 80% แต่จากวิกฤติการณ์ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สายการบิน-ขนส่ง ร้านค้า-ร้านอาหาร รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมเชิงกีฬาและสันทนาการ ต่างหันมาทำการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวไทยกันมายิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า การปรับตัวตามบริบทด้านการตลาดของผู้ประกอบการจังหวัดพังงา ด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น จะทำให้ผู้ประกอบการจังหวัดพังงาทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ได้อย่างแน่นอน

#AmazingThailand

#AmazingNewChapters

#สนุกให้สุดที่พังงา

#พังงาพร้อม