การเคหะฯ เดินหน้าหนุนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต

การเคหะแห่งชาติ ต่อยอด “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” หลังจับมือ Shopee หนุนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์สร้างรายได้ พร้อมจัดแคมเปญพิเศษครั้งแรก และจัดงานแสดงสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หนุนกิจกรรมสาธิตสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กระจายข้อมูลข่าวสาร และต่อยอดการใช้เครื่องมือผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ภารกิจของการเคหะแห่งชาติควบคู่กับการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีรายได้และอาชีพเลี้ยงครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทาง Social Media” ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างเนื้อหาโดนใจในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และความรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านค้าออนไลน์ขายได้ทันที และการบริหารร้านค้าออนไลน์ ซึ่งการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

นายทวีพงษ์ กล่าวด้วยว่า กคช. ยังได้ร่วมมือกับ Shopee จัดแคมเปญพิเศษ “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญชวนผู้อยู่อาศัยรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ ทั้งที่ได้เข้าร่วมอบรมแล้ว และผู้สนใจเพิ่มเติม ร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์ และจำหน่ายสินค้าผ่านแคมเปญพิเศษระหว่าง 27 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2564 เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างรายได้ไปพร้อมกัน โดยมีคลิปวิดีโอการอบรมให้สามารถรับชมย้อนหลังได้ และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีแนวทางที่จะต่อยอดผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ

“เพื่อต่อยอดให้ครบทุกมิติ นอกจากการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ และการร่วมมือกับ Shopee จัดแคมเปญ “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” ขึ้นเป็นครั้งแรกแล้ว กคช. ยังได้ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสาธิตสร้างอาชีพจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ พัฒนาทักษะอาชีพที่จะต่อยอดนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่การเคหะแห่งชาติดูแลอยู่ เพราะเราไม่ได้แค่ส่งเสริมเรื่องที่อยู่อาศัยแต่ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติทุกแห่งด้วย” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

ด้านผู้แทน ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดเผยว่า ช้อปปี้ได้ร่วมมือกับ การเคหะแห่งชาติ ผลักดันแคมเปญพิเศษ “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ ร่วมถึงยังสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ E-Commerce มีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น และด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มของ Shopee ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของการเคหะแห่งชาติ ในการส่งเสริมความสามารถด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ได้อย่างแข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แคมเปญพิเศษ “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” บนแพลตฟอร์ม Shopee ขึ้นระหว่าง 27 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2564 จำหน่ายสินค้าหลากหลายจากผู้อยู่อาศัยในโครงการ/ชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลด ผ่านไมโครไซต์ https://shopee.co.th/NHA