“ศิษย์มีครู” “Master ∞ Artist” นิทรรศการ โดย ครูกาศ กล่ำน้อย และ วสันต์ สิทธิเขตต์ 18 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2566 (เปิดทุกวัน 11.00 – 18.00 น.) ณ Rebel Art Space Chinatown

Rebel Art Space Chinatown ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับนิทรรศการ ศิษย์มีครู Master ∞ Artist

สำนวน ศิษย์มีครู ใช้ในการเปรียบเปรยถึงผู้ที่มีความเก่งเฉพาะตัว ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ผู้มีความเก่งกล้าสามารถ ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ครูคือผู้สั่งสอน หรือถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิษย์ คำว่าครู คือผู้ให้ ผู้เติมเต็ม ผู้มีเมตตา ศิษย์ที่มีครู ย่อมต้องเคารพ เชิดชูยกย่อง รวมทั้งให้เกียรติในความเป็นครูผู้ให้ กตัญญูด้วยจิตคารวะ

พบกับผลงานของสองศิลปินระดับมาสเตอร์ หนึ่งคือครูผู้สั่งสอน กาศ กล่ำน้อย ครูศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ประสบความสำเร็จมากมาย หลังจากอุทิศตนเพื่อการศึกษา ครูกาศทุ่มเทชีวิตหลังเกษียณให้กับการทำงานศิลปะอย่างเต็มตัว สร้างผลงานมากมายล้วนทรงคุณค่าแก่วงการศิลปะ อีกหนึ่งคือศิษย์ที่ได้รับการสั่งสอนเรียนรู้ วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิษย์ผู้ที่ได้แนวคิด – ชีวิต – วิถีสร้างสรรค์ จากครูกาศ จนได้ก้าวมาเป็นศิลปินแนวหน้าที่มีผลงานทั้งด้านงานภาพเขียน ภาพพิมพ์ ประติมากรรม รวมถึง Performance ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เปี่ยมล้นด้วยพลังความคิดสรรค์สร้างผลงานตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน

จากแนวคิดในการนำเสนอผลงาน เพื่อเชิดชูครูผู้สร้างศิษย์สู่วงการศิลปะ นิทรรศการ “ศิษย์มีครู” เป็นการนำเสนอผลงานภาพวาดชุดใหม่ของครูกาศ กล่ำน้อย ที่ได้ถ่ายทอดพลังความงดงามของเส้นและสี สอดแทรกลงไปในความรู้สึกของอารมณ์ สัมผัสถึงตัวตนความเป็นครูกาศในหลากอารมณ์ รวมถึงวิถีชีวิตผู้คนข้างถนนในเมืองใหญ่ที่บรรจงถ่ายทอดได้อย่างลงตัว และความงามของธรรมชาติ ความสดชื่นและสวยงามของพฤกษาและมวลดอกไม้

และผลงานของวสันต์ สิทธิเขตต์ในชุดใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการถ่ายทอดซึมซับจากครูกาศ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนมุมมอง แนวคิด เทคนิค จากครูสู่ศิษย์ สู่งานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เปิดโลกศิลป์ด้วยจินตนาการที่ผ่านสายตาประสบการณ์อันยาวนาน และเปี่ยมด้วยพลังในผลงานที่นำมาเสนอแต่ละชิ้นงานของ Master Artist

พิธีเปิดนิทรรศการ ศิษย์มีครู วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 นี้ ที่ Rebel Art Space Chinatown เวลา 17.00 น.- 22.00 น.

Rebel Art Space Chinatown

  • MRT วัดมังกร [ทางออก1]
  • 530 ถ. เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10320 โทร.+6616668383