“SUPHAN’S Echoes” นิทรรศการที่รวบรวมเสียงสะท้อนจาก 16 ศิลปินไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  และความทันสมัยของสุพรรณบุรีผ่านงานศิลปะและการแสดงร่วมสมัย

กรุงเทพฯ 25 พฤษภาคม 2566 – 1984 + 1 แกลเลอรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดนิทรรศการกลุ่มครั้งแรกในชื่อ SUPHAN’S Echoes พร้อมเปิดตัวในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยเพื่อนศิลปิน ปรีชา รักซ้อน จะเป็นภัณฑารักษ์ในงานนี้ งานแสดงกลุ่มครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานที่กระตุ้นความคิดในหลากหลายมิติ โดยผู้ก่อตั้งและศิลปินไทยอีกมากมาย ภายในงานจะประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม มัลติมีเดีย และการแสดงนาฏศิลป์

วิทธวัช สุกใส
วัชรนนท์ สินวราวัฒน์

รูปแบบงานแสดงในครั้งนี้ เป็นการรวบรวม 16 ศิลปินไทย มาร่วมสร้างบทสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน ความเชื่อ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ทุกคนได้มาร่วมกันตั้งคำถามและสร้างผลงานศิลปะที่สะท้อนบริบทของเรื่องราวในจังหวัดสุพรรณบุรี

วิศิษฐ พิมพิมล
อัญชลี อนันตวัฒน์

โดยศิลปินไทยทั้ง 16 ท่าน ได้แก่

ชานนท์ ทัสสะ, วิสูตร สุทธิกุลเวทย์, ประกิต กอบกิจวัฒนา, วิศิษฐ พิมพิมล, กริช จันทรเนตร, รุจน์ ถวัลย์อรรณพ, อัญชลี อนันตวัฒน์, พชร ปิยะทรงสุทธิ์, ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์, ขวัญชัย สินปรุ, นพนันท์ ทันนารี, ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, พรยมล สุทธัง, วัชรนนท์ สินวราวัฒน์, วาฬร์ จิรชัยสกุล และ วิทธวัช สุกใส

ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์

1984 + 1 แกลเลอรีในสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภายในพื้นที่จัดแสดงกว่า 4,000 ตารางเมตร ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงสีข้าวมาก่อน พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 15:00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และนิทรรศการจัดแสดงจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม ทางผู้จัดมีความยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าชมทุกวันตลอดสัปดาห์ระหว่างเวลา 10:00 น. – 18:30 น

วาฬร์ จิรชัยสกุล
พชร ปิยะทรงสุทธิ์

สุพรรณบุรี สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับจังหวัดนี้ หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 9 ที่อุดมไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ สุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในสมัยอาณาจักรอยุธยา และทำให้เกิดการสู้รบที่สำคัญหลายครั้งในจังหวัดนี้ นอกจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งแล้ว สุพรรณบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ น้ำตก สวนนก และฟาร์มปลา โดยตัวเมืองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 100 กิโลเมตร

ชญานิษฐ์ ม่วงไทย  พรยมล สุทธัง

ข้อมูลเกี่ยวกับแกลเลอรีและนิทรรศการ

แกลเลอรี 1984+1 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 18.30 น. สามารถเห็นป้ายบอกทางชัดเจนจากทางหลวง และมีพื้นที่จอดรถมากมายสำหรับผู้เข้าชมงาน

เส้นทางสู่แกลเลอรี 1984+1 : https://maps.app.goo.gl/aCVxYeQzcMD6R9zh8

วันเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน เวลา 15.00 น.

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2566  

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 18.30 น.หรือตามนัดหมายได้ที่หมายเลข 0871566965, artsherbetau@gmail.com I facebook : 1984+1 gallery I Instagram : 1984plus1_gallery