ชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพวาด “2567: ปีมังกรทอง”

ชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพวาด “2567: ปีมังกรทอง” โดยศิลปิน ๒ รัชสมัย ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ

โดยมีศิลปินแห่งชาติ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.สมเถา สุจริตกุล, อดีตนายกสมาคมฯ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เอิร์ธ สายสว่าง, พีรพล นนทสูติ, จันทิมา นะวิโรจน์, กมลวัน บุณยัษฐิติ, ถ่ายเถา สุจริตกุล และกอบศักดิ์ โชติกุล เข้าร่วมงาน

“มังกรทอง”  เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับการมอบเป็นของขัวญปีใหม่ให้บุคคลที่เป็นที่รัก

นิทรรศการแสดงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 เวลา10.00 – 22.00 น. ทุกวัน ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่