In Front of the Camera – In the Process of Looking โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์

นิทรรศการ In Front of the Camera – In the Process of Looking โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์ ได้มองย้อนกลับลงลึกไปสู่สาระความเป็นจริงของภาพถ่ายที่เข้าไปสร้างบทสนทนาโดยตรงกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่กรกฤชได้มีประสบการณ์โดยตรงกับสภาวะของวัตถุที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า และกระบวนการของการทำให้ปรากฏในมิติของช่วงเวลาก่อนและหลังการถ่ายทำผลงานภาพถ่าย

ภาพถ่ายหลากหลายวาระทั้งในบริบทแวดล้อมของการผลิตแบบเชิงสารคดี เชิงพานิชย์ หรือเชิงทดลอง ได้ถูกนำมาหยิบยกวลีบางช่วงตอนมากล่าวขยายและผลิตซ้ำในบริบทของพื้นที่เเละเวลาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ราวกับการย้อนหันกลับไปหาสะเก็ดตะกอนของกาลเวลาที่ภาพถ่ายนั้นๆ ได้บรรจงบันทึกไว้อย่างมีหมุดหมาย แล้วนำกลับมาสร้างบทพรรณนาแห่งความจริงในเหลี่ยมมุมใหม่ โดยมีการเชื่อมต่อเวลาด้วยสาระของการเคลื่อนตัวและการผันเปลี่ยนของภาษาที่เปล่งออกมาจากภาพถ่าย

ครั้งนี้ กรกฤช ได้นำผู้ชมเข้าสู่ภวังค์ของกาลเวลาที่ปรากฏในภาพถ่ายของเขา ที่สร้างบทสนทนาอันเชื่อมโยงร้อยเรียงดั่งสายน้ำที่ไหลเวียนเคลื่อนตัวไร้จุดสิ้นสุด ภาพถ่ายที่ปรากฏในวรรคตอนต่างๆได้เปล่งแสงให้เห็นถึงรอยเคลื่อนตัวของความจริงที่ร้อยรัดกับเวลา และวิวัฒนาการของภาพถ่ายที่มุ่งไปสู่จุดสูงสุด เราจึงได้เห็นรอยปริของความหมายของภาพถ่าย ตลอดจนเทคนิคต่างๆมากมายที่ส่งผลต่อวิธีคิดและวิธีนำสารออกมาจากภาพเเทนของความจริง

In Front of the Camera – In the Process of Looking

  • งานเปิดนิทรรศการ วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป
  • ช่วงเวลาจัดแสดง 27 มกราคม – 21 เมษายน 2567
  • เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น.
  • ห้อง HOP PHOTO GALLERY
  • ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
  • Google map: https://goo.gl/maps/caQgLisLvvkaz3Gu5

เกี่ยวกับศิลปิน

กรกฤช เจียรพินิจนันท์

กรกฤช เกิดเมื่อปี 2518 ที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพพิมพ์เเละภาพถ่าย)

ทำงานและพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ

กรกฤช สนใจงานภาพถ่ายในฐานะเครื่องมือในการค้นคว้า การมองตรรกะความจริงและความเป็นจริงที่ผันผ่าน รวมถึงความสัมพันธ์ในแง่ประสบการณ์และการจับจ้องสถานการณ์ต่างๆ ผลงานภาพถ่ายของกรกฤชสามารถสร้างภวังค์ให้ผู้ชมดำดิ่งไปสู่วัตถุที่ปรากฏกายตรงหน้า โดยแทรกตัวเข้าไปสื่อสารให้วัตถุนั้นๆ มีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งตรงมาสู่ภาพถ่ายและผู้ชมได้อย่างน่าสนใจ  ทั้งนี้ งานภาพถ่ายของ กรกฤช ไม่ได้สร้างภวังค์ของภาวะของการปรากฏของภาพเพียงเท่านั้น หากแต่เขายังได้สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้าไปสู่รายละเอียดของภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และวิธีติดตั้งจัดวางในพื้นที่ได้อย่างมีนัยสำคัญ