เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน จับมือศิลปินเพื่อสังคม เปิดประมูลภาพการกุศล หารายได้จัดหาทุนการศึกษาเด็กพิการทางสมอง

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างบันดาลใจ ร่วมกับ อาร์ต โน แฮนด์ และกลุ่มศิลปินเพื่อสังคม จัดกิจกรรมประมูลภาพวาดทรงคุณค่า 13 ภาพ เพื่อนำรายได้จากการประมูลภาพสมทบทุนโครงการ PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ปีที่ 3 สนับสนุนทุนการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้แก่น้องๆ ผู้พิการทางสมอง ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถชมภาพและร่วมประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 23 กันยายน 2564 ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/ekachailifeunlimited สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 418 2885, Line ID: @lifeunlimited