Naked Exhibition by Chaowut Cholchalathan วันที่ 16 ธค. 64 – 16 มค. 65 ณ RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2

ในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ มนุษย์เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการครุ่นคิดถึงหน้าที่การงาน ใคร่ครวญถึงการเงิน และใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ในขณะเดียวกัน เราได้เคยมีเวลาหยุดคิดและตั้งคำถามนี้หรือไม่

แท้จริงแล้วชีวิตมนุษย์คืออะไรกันแน่?”

จุดเริ่มต้นของนิทรรศการเปลือยเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในขณะที่ เชาว์วุฒิ ชลชลาธาร ยังเป็นวัยรุ่น เขาได้มีโอกาสชมนิทรรศการที่มีการนำศพจริงๆ ของมนุษย์มาจัดแสดง โดยมีการแยกชิ้นส่วนจนเห็นชั้นกล้ามเนื้อ อวัยวะ และการทำงานของระบบภายใน ในตอนนั้น เชาว์วุฒิรู้สึกประทับใจในสุนทรียภาพของกายวิภาค แต่ในเวลาเดียวกัน เขาก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเสื่อมสลายและความแปรสภาพของร่างกาย รวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ อาทิ “แท้จริงแล้วชีวิตมนุษย์คืออะไรกันแน่?” “ร่างกาย ความคิด ความจำ การรับรู้ต่างๆ คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งจริงหรือ?” และ “หากสิ่งเหล่านั้นสูญสลายไป ความเป็นเราจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่?”

คำถามเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้เชาว์วุฒิเริ่มขบคิด และเสาะแสวงหาคำตอบจากหลาก หลายแขนงทั้งทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา จนกระทั่งหลายปีผ่านไป ประสบการณ์ชีวิตและการตกผลึกทางความคิด ทำให้เชาว์วุฒิได้คำตอบว่า แท้จริงแล้วปลายทางของทุกสรรพสิ่งไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจาก ความไร้ซึ่งตัวตน”

เชาว์วุฒิถ่ายทอดแนวคิดนั้นสู่งานศิลปะจนเป็นที่มาของ นิทรรศการ เปลือย” นิทรรศการที่ท้าทายให้ผู้ชมตั้งคำถามถึงสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือ “ชีวิต” ผ่านทางการเดินทาง 5 ขั้นตอนที่จะ “เปลือย” ให้คุณได้เห็นความจริงที่ทุกสรรพสิ่งต้องเผชิญคือ “ความเสื่อมสลาย” ตั้งแต่ระดับอัตลักษณ์ ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก และนามธรรม

ภายในนิทรรศการมีการนำเสนอภาพพอร์ตเทรตและกายวิภาคของทั้งมนุษย์และสัตว์เพื่อแสดงถึงความเสมอภาคของสรรพสิ่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้แร่ธาตุและงานนามธรรมมา สอดแทรกในงานเพื่อสื่อถึงการเสื่อมสลายของสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นแร่ธาตุและจากแร่ธาตุก็ได้ถือกำเนิดกลายเป็นชีวิต แปรเปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นวัฏจักรแห่งการเกิดดับ

ในส่วนของการสร้างสรรค์งาน เชาว์วุฒิได้นำงานจิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม มาผสมผสานกับนวัตกรรมการพิมพ์หลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นเทคนิคที่เขาเชี่ยวชาญและชนะการประกวดระดับนานาชาติ มาสร้างพื้นผิวและเอกลักษณ์ทางศิลปะที่แตกต่าง รวมทั้งสร้างโลกใบใหม่ที่ผู้ชมไม่เคยสัมผัสมาก่อน

ในขณะที่ชมนิทรรศการ เชาว์วุฒิท้าทายให้ผู้ชมได้ละทิ้งโลกภายนอกอันวุ่นวาย และใช้เวลานี้ในการสนทนากับตัวเองสักครู่  บางทีคุณอาจจะเกิด “คำถาม” ที่คุณไม่เคยสงสัย และได้พบกับ “คำตอบ” ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน และนั่นอาจเป็นคำตอบที่เปลี่ยนมุมมองในชีวิตคุณ

เกี่ยวกับศิลปิน

เชาว์วุฒิ ชลชลาธาร จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชาว์วุฒิเป็นศิลปินที่ทำงานทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม ที่เคยแสดงผลงานทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ บริคเลน แกลเลอรี่ (Bricklane Gallery) ประเทศอังกฤษ, นิทรรศการสมาพันธ์การพิมพ์สกรีนแห่งยุโรป (FESPA Global Print Expo) ประเทศสเปน และ W Hotel ประเทศไทย

นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วเขายังเป็นช่างพิมพ์ที่ทำงานในสายดิจิตอลปริ้นท์ โดยแตกไลน์จากธุรกิจครอบครัวและผลิตผลงานในนาม “CHAOWCHAOW Digital Printing House” ภายใต้บริษัท ทีวีจี ไทย จำกัด  ซึ่งผลงานได้รับรางวัลระดับโกลบอล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมาแล้ว อาทิ Fespa Award, Asia Print Award, Pixi Award, Innovation Print Award และ Thailand Print Award

  • นิทรรศการ Naked Exhibition by Chaowut Cholchalathan
  • วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565 ที่ RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2
  • ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานรอบ press preview ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ลงทะเบียนเวลา 14.30 น. และศิลปินเริ่มพาชมเวลา 15.00 น.

#nakedexhibition #portraitphotography #FUJIFILMBusinessInnovation #FUJIFILMBI #FUJIFILMBusinessInnovationThailand #jobchaowut #chaowutxfujifilm #rivercitybangkok #rivercitycontemporary