มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมมือ บ.นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด เปิดห้องแล็ปโชว์ผลงานวิจัย “สมุนไพรทางการแพทย์” ต้านการอักเสบ ต้นเหตุก่อโรค และภาวะลองโควิด

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยรังสิต ผนึกกำลัง บ.นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ชูความสำเร็จงานวิจัย เรื่อง “การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยสูตรผสม” ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) พร้อมเปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัย “การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา ในผู้ที่มีภาวะลองโควิด”

พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดห้องวิจัยโชว์ผลงานวิจัยทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา โดยมี ผศ.ดร.เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อ.ดร.เภสัชกรหญิงนลินี ประดับญาติ ทีมคณะวิจัย อ.ประจำหมวดเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต และ คุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำชมทุกขั้นตอนการวิจัยสุดยอดสมุนไพรของไทย 5 ชนิด ข่า มะนาว ใบย่านาง พริกไทย และ ใบกัญชา ณ ห้องวิจัย ตึกคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยในหลายสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกับบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ CLEARS-BELONG PLUS (เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา) รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับคนไทยภายใต้ปณิธานที่จะมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม

ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งด้านวิชาการและการวิจัย โดยเฉพาะในด้านการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาปริวรรตและสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งศูนย์เหล่านี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยได้มีแหล่งค้นคว้าศึกษา วิจัย และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง

ศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากสมุนไพรที่จำเป็นต่อสังคมไทย โดยทีมวิจัยที่ศูนย์นี้มีการศึกษาและวิจัยด้านสมุนไพรที่หลากหลาย เช่น การวิจัยวิธีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรด้วยวิธีการต่างๆ วิจัยและพัฒนาตำรับยาและเภสัชภัณฑ์รูปแบบใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาปริวรรต เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาและการวิจัยทางการแพทย์ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองไปสู่เภสัชวิทยาคลินิก โดยมีเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยทางเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลขยายไปสู่ระดับ ผู้ป่วย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษา วิจัยและพัฒนายาใหม่ที่สัมพันธ์กับความจำเป็นและความต้องการของผู้ป่วย

สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษาและเพื่อให้ผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์มีการใช้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ นอกจาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ CLEARS-BELONG PLUS (เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ยังมีแผนในการขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อนำสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางการแพทย์มาพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางการแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรไทยและเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

คุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด

ทางด้าน คุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด เผยว่า “นับจากที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และ บริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย ตั้งแต่กลางปี 2565 ที่ผ่านมา กระทั่งได้รับการการันตีผลการวิจัยเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ ติดลำดับ top 10 ใน สาขา Complementary and Alternative Medicine ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง BMC Complementary Medicine and Therapies

นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของงานวิจัยสมุนไพรไทยสูตรผสมที่ทุกบ้านรู้จักดีทั้ง 5 ชนิด ข่า มะนาว ใบย่านาง พริกไทย และ ใบกัญชา บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรไทย ผลิตผลธรรมชาติที่มีในประเทศ สามารถช่วยทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ ความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากขึ้น ต้องขอบคุณทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน ที่ทุ่มเทเวลาค้นคว้าวิจัยละเอียดทุกขั้นตอน คำนึงถึงผู้บริโภค และประสิทธิภาพของสมุนไพรทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อชูสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกค่ะ”

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา ปกติจะมีจำหน่ายอยู่ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมเปิดรับผู้แทนจำหน่ายในสถานประกอบการ โรงพยาบาล, คลินิกรักษาโรค, ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค

สำหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัครในการศึกษาผู้ที่มีภาวะลองโควิด ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา สามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ หรือ Facebook : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต, Facebook : Clears belong plus หรือ Line ID : @nareepharma