แอสตร้าเซนเนก้า และ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช ลงนามความร่วมมือ ‘Initiatives for genetic-related cancers and precision oncology’ สานต่อความมุ่งมั่นในการไขรหัสพันธุกรรมเซลล์มะเร็ง

กรุงเทพฯ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามความร่วมมือ ‘Initiatives for genetic-related cancers and precision oncology’ เพื่อมุ่งส่งเสริมดูแลและป้องกันโรคมะเร็งที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรม พร้อมผลักดันการนำเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย

จากซ้ายไปขวา ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

การลงนามความร่วมมือนี้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจใน 6 เรื่องหลัก ได้แก่การขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ การร่วมกันพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง การตรวจหาความบกพร่องของกระบวนการซ่อมแซมรหัสพันธุกรรม (Homologous Recombination Deficiency testing หรือ HRD) และการตรวจยีนมะเร็งกลายพันธุ์ ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing หรือ NGS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้สำหรับการหาลำดับเบสหรือรหัสสารพันธุกรรม ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมร่วมส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน รวมถึงการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้แก่ผู้ป่วยได้ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

นายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอสตร้าเซนเนก้า มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองและรักษาโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ ซึ่งรวมไปถึงโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตร อย่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เราจะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น ร่วมไปกับการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมะเร็ง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เจาะลึกถึงระดับโมเลกุล ซึ่งถือเป็นการยกระดับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจทางพันธุกรรมที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม มอบผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้นและอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย”

ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรม ร่วมกับข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ทำนายโอกาสการเกิดโรค ซึ่งนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่ตรงจุด แม่นยำ และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพราะแต่ละคนอาจมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การตรวจยีนเพื่อหาการกลายพันธุ์ จึงมีความสำคัญอย่างมากในการวินิจฉัย และเลือกการรักษาที่เฉพาะเจาะจง ทำให้แพทย์สามารถปรับแนวทางการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดกับผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต เพราะมะเร็งนั้น หากรู้ไว และเลือกการรักษาที่เหมาะสม สามารถรักษาให้หายได้”

ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อพันธกิจของโครงการ “WeCare เพราะเราแคร์คุณ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยในสตรี ได้แก่ มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งที่พบบ่อยในบุรุษ อย่าง มะเร็งต่อมลูกหมาก ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผ่านการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน ชุมชน และโลกอย่างยั่งยืน ค้นหาวิธีการและนวัตกรรมโดยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมที่จะมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน