รู้ทัน(หัว)ใจตัวเองได้ไม่ยาก ด้วยการตรวจ DNA “พิมพ์เขียวสุขภาพหัวใจ” กับโปรแกรม Heart Genome-Health

หลายๆ คนอาจจะถนัดรู้ใจคนอื่นทุกอย่างแต่กลับไม่ค่อยรู้ใจตัวเอง รพ. พญาไท 2 อยากชวนทุกคนมาตามหาหัวใจและเข้าใจสุขภาพหัวใจตัวเองที่แท้จริง เราอาจจะเคยเห็นหลายๆครั้งที่คนใกล้ตัวหลายคน ไม่ว่าจะเป็น สามี ภรรยา เพื่อนสนิท มีพฤติกรรมการ กิน อยู่ และไลฟ์สไตล์คล้ายกัน กินอาหารประเภทเดียวกันบ่อยๆ แต่ทำไมบางคนเป็นโรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ ในขณะที่บางคนอาจไม่เป็นอะไรเลย นั้นเป็นเพราะว่า DNA ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน จึงทำให้การใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน อาจเกิดโรคไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล

DNA (Deoxyribonucleic Acid) ทำหน้าที่ในการรวบรวมสารพันธุกรรม และส่งผ่านไปสู่ลูกหลาน ซึ่งเป็นเหมือนรหัส ในการกำหนดลักษณะต่างๆ อัตลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะรูปร่างหน้าตาที่มองเห็นได้จากภายนอก หรือลักษณะภายในอย่างเรื่องของหมู่เลือดของเรา รวมถึงโรคภัยหรือลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งหากเราสามารถเข้าใจและไขความลับของ DNA ในตัวเราได้ก็จะนำไปสู่ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ดีและแม่นยำ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค หรือสามารถรักษาได้อย่างตรงจุด

การตรวจ DNA “พิมพ์เขียวสุขภาพหัวใจ” เป็นการวางแผนดูแลหัวใจแบบ Heart Genome-Health ที่จะทำให้เราเข้าใจและรู้ลึก รู้ชัด(หัว)ใจตัวเอง ด้วยการตรวจหาปัจจัยทางพันธุกรรมในระดับ DNA เพื่อจะได้ป้องกันพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพหัวใจ และโรคต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ , ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก , โรคเบาหวานชนิดที่ 2 , โรคความดันโลหิตสูง , ภาวะไขมันในเลือดสูง (LDL) และการตรวจในลักษณะนี้จะทำให้รู้ลึกถึงสุขภาพโดยรวมเพื่อป้องกันและลดการเกิดโรคที่ส่อต่อทางพันธุกรรมได้

DNA ข้อมูลการแพทย์แม่นยำ เป็นแนวทางการแพทย์สมัยใหม่ มองการเกิดโรคของคนไข้ว่ามาจาก 3 ปัจจัย

คือ

  1. โรคจากพันธุกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
  2. สภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยอาศัย
  3. การใช้ชีวิตเฉพาะส่วนบุคคล หรือไลฟ์สไตล์ของคนเรา

การตรวจ DNA Heart Genome-Health สร้างพิมพ์เขียวร่างกายเหมาะกับใครบ้าง

  • คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ไขมันสูงมีผลตรวจผิดปกติ
  • คนที่ต้องการวางแผนสุขภาพ ต้องการป้องกันการเกิดโรค

ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ หรือในอนาคตคุณจะอายุยืนแค่ไหน นับตั้งแต่ที่ปรากฏเป็นตัวอ่อนซ่อนอยู่ในครรภ์ ของคุณแม่ “DNA” หรือ “รหัสพันธุกรรม” ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากวันเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เคยแสดงออกอย่างไรจะยังคงแสดงออกให้เห็นอย่างนั้นต่อไป ดังนั้น การตรวจ DNA ณ เวลาใดก็ไม่ทำให้คุณรู้จักตัวเองน้อยลง ยิ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน และการวิจัยศึกษาเก็บข้อมูลตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่อยู่ใน DNA มากขึ้น รูปแบบต่างๆ ที่แสดงออก รวมถึงอีกด้านหนึ่งความไม่เหมือนกันของ DNA ในแต่ละคน ยิ่งทำให้เราเข้าใจและชัดเจนในความเป็นคุณที่ไม่เหมือนกัน

การเข้ารับการตรวจ DNA พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้คุณปรับการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล และมีแผนชีวิตที่สอดคล้องเหมาะสมกับ “พิมพ์เขียวสุขภาพ” และ “พิมพ์เขียวชีวิต” ของคุณ เพื่อห่างไกลจากโรคหัวใจและสุขภาพองค์รวมปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง และสามารถตรวจเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจและรอผลตรวจประมาณ 31 วัน

มาตามหาหัวใจด้วยการสำรวจ DNA ในตัวคุณ ได้ที่ศูนย์หัวใจ อาคาร A ชั้น 12 โทร.02-617-2444 ต่อ 4735-4736 หรือ phyathai call center 1772 (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://lin.ee/EVAZIJQ  / http://m.me/Phyathai2HospitaI