ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอสประสบความสำเร็จในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 โดยใช้แคปซูลความดันลบ

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส (BDMS Medevac Center) นำร่องเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต COVID -19 โดยใช้แคปซูลความดันลบเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Isolation Chamber Negative Pressure) บนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU)

การใช้แคปซูลความดันลบเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Isolation Chamber) มาใช้ร่วมกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบเต็ม ( Full PPE) ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID – 19 มีความปลอดภัยและสามารถควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ ในผู้ป่วยที่อาการอยู่ในระยะวิกฤตการได้รับการเคลื่อนย้ายไปรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ไร้ข้อจำกัดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นอกจากการใช้แคปซูลความดันลบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID -19 แล้ว แคปซูลยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมทุกหมวดการเคลื่อนย้าย ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

นพ. ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจและตระหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศ (Air borne) กรณีที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการเคลื่อนย้ายจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้าย ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอสจึงคิดค้นและพัฒนาแคปซูลความดันลบเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นมา เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ไม่เพียงการใช้กับผู้ป่วยวิกฤต COVID -19 แคปซูลความดันลบนี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อ ผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne) แคปซูลความดันลบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้ใช้งานเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศจากแผนกควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (Health Control) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส นำร่องประสบความสำเร็จเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้เคลื่อนย้ายเคสผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ด้วยการใช้แคปซูลความดันลบ บนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU) จากโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก มารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินและพยาบาลที่ชำนาญการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศตลอดการเดินทาง

นพ. ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอสมีความพร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการให้บริการในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง สามารถให้บริการได้ทั้งภาคพื้นและทางอากาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส BDMS Medevac Center โทร 1724 หรือ +662-BANGKOK (+662-2264565)