ประเทศไทย กับ Wellness 5.0 โอกาสที่มากับกระแส Preventive Medicine

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 5 จาก 195 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้คนไทยและทั่วโลกหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงไม่น่าแปลกใจที่ระยะหลังจะได้ยินคำว่า Wellness มากขึ้นและบ่อยขึ้น

เพราะการตั้งรับด้านสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว การให้ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อให้คนหันมาใส่ใจดูแลตนเองก่อนเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญ!

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ในปี 2574 นอกจากนี้ยังมีโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบไปด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ โรคมะเร็ง โดยเฉพาะโรคอ้วน เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตร้อยละ 76 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดในแต่ละปี โดยในปี 2562 มีผู้เสียชีวิตเพราะโรค NCDs 350,000 คน เฉลี่ย 44 คนต่อชั่วโมง เป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่ดูแลตนเอง คำว่า Lifestyle Modification จึงเกิดขึ้นเพราะ มนุษย์เปลี่ยนพันธุกรรมตัวเองไม่ได้ แต่เปลี่ยนวิถีชีวิตได้

ด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า มีเครื่องมือเฉพาะเจาะจงที่สามารถตรวจร่างกายลงลึกไปถึงระดับเซลล์ ทำให้สามารถเข้าใจความเสี่ยงและความเสื่อมในร่างกายของแต่ละบุคคล และนำมาเป็นประโยชน์ในเชิงเสริมสร้างและป้องกันโรค เรียกว่า Preventive and Regenerative Medicine หรือ “เวชศาสตร์ป้องกัน”

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic เล่าว่า ใน BDMS Wellness Clinic ตรวจได้ละเอียดถึงระดับพันธุกรรม ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง วัดความยาวเทโลเมียร์ (Telomere) เพื่อดูว่าเซลล์เราอายุเท่าไหร่ ตรวจเรื่องการนอนหลับ ดูฮอร์โมนวัยทอง ดูโลหะหนักในร่างกาย ตรวจความจำ เป็นต้น มีการวิจัย ทีมแพทย์ พาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผู้ชำนาญการมาระดมความคิดเพื่อทำงานด้านการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฉะนั้นเวชศาสตร์ป้องกัน จึงเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อการมีสุขภาพที่ดี เรียกว่า “เวชศาสตร์วิถีชีวิต” หรือ Lifestyle Medicine

เพื่อให้บริการอย่างครอบคลุมทั้งทีมแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ BDMS Wellness Clinic ประกอบด้วยคลินิกต่างๆ 8 คลินิก

  • Regenerative Wellness Clinic คลินิกดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
  • Musculoskeletal and Rehabilitation Clinic คลินิกสร้างเสริม และฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  • Brain Wellness Clinic  คลินิกสุขภาพสมองและความจำ
  • Preventive Cardiology Clinic คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
  • Digestive Wellness Clinic คลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร
  • Dental Wellness Clinic คลินิกทันตกรรม
  • Fertility and Women Wellness Clinicคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี
  • Aesthetic and Hair Wellness Clinic คลินิกผิวพรรณ ความงาม และสุขภาพเส้นผม

ตัวอย่างเช่นคลินิกทันตกรรมเป็นดิจิทัลทั้งหมด มีแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกด้านแบ่งเป็นงานกรอ ทำรากฟัน ทำวีเนียร์ ทำประสาทฟัน ฯลฯ ครบจบในที่เดียว ทำให้การทำรากฟันเสร็จสิ้นภายในวันเดียว เป็น “วันเดย์ โซลูชั่น” เพราะตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การถ่ายภาพส่งไปขึ้นจอทำรากฟัน และมี 3D Digital Dental Lab ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง เช่นเดียวกับคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ที่มีผู้ชำนาญการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยออกแบบแนวทางการเก็บไข่ การดูตัวอ่อน ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด BDMS Wellness Clinic ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานบริการทางการแพทย์และสุขภาพชั้นนำแห่งปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Global Health&Travel Magazine มอบรางวัล Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year Asia-Pacific 2021 มอบให้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

“สิ่งที่ BDMS Wellness Clinic ทำมาและจะทำต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในเรื่องของธุรกิจ แต่ยังคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของคนส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นทำให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ป่วยน้อยลง เป็นที่มาของ Motto ที่ว่า ‘Health Brings Wealth สุขภาพดีนำมาซึ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้’ ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ทำให้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับมนุษย์เรามากขึ้น และสามารถที่จะวางแผนป้องกัน โดยมีทีมหมอทำหน้าที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพ เป็น Health Coach”

พญ.จิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิก RoyalLife Wellness Clinic ภายใต้การดูแลของ BDMS Wellness Clinic กล่าวว่า RoyalLife Wellness Clinic เป็นศูนย์ตรวจร่างกายเชิงลึก นอกจากจะมีการตรวจเม็ดเลือดเพื่อดูความสมบูรณ์ ตรวจดูความแข็งแรงของตับและไต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ฯลฯ ยังมีการตรวจเชิงลึกในระดับเซลล์ เช่น Genetic test, การวัดความยาวเทโลเมียร์ (Telomere) เป็นต้น ทำให้ทราบว่าแต่ละคนเหมาะกับการออกกำลังกายอย่างไร อาหารแบบไหน รวมถึงกลุ่มอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น นม หรือบางคนทานอาหารบางตัวทำให้เรอ ท้องอืด น้ำหนักตัวขึ้นง่าย สิวขึ้นง่าย ฯลฯ มีการตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมันโดยใช้เครื่องมือ Dexa Scan ที่มีความแม่นยำ

“ปกติเมื่อคิดจะดูแลสุขภาพ สิ่งแรกที่นึกถึงมักเป็นการซื้อวิตามินมาทาน แต่จะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายจำเป็นต้องเสริมวิตามินชนิดไหนและต้องการปริมาณเท่าไหร่ การตรวจเลือดจะช่วยให้เราทราบถึงความต้องการวิตามินของร่างกาย ที่ RoyalLife Wellness Clinic จึงมีการทำ Customized Vitamins วิตามินเฉพาะบุคคลจากผลเลือดและความต้องการของร่างกาย เพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากที่สุด” พญ.จิรากล่าว

ขณะเดียวกันในสังคม 5.0 BDMS Wellness Clinic นอกจากการทำเทเลเมดิซีน นำเทคโนโลยีมาช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถสื่อสารทางไกลถึงกันได้แบบเรียลไทม์ นำเอไอเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลสุขภาพและความเป็นส่วนตัวของคนไข้ โดยมีแอปพลิเคชั่นทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัว เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถเปิดดูได้แม้อยู่ในต่างประเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการเข้ารหัสส่วนตัว ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่าย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Health tech เช่น สมาร์ทวอช ติดตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเอง เช่น การเต้นของหัวใจ ระดับความดันโลหิต รวมทั้งสามารถนัดหมายพูดคุยกับแพทย์ได้

“ตรงนี้คือการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่เพียงการรักษา แต่ยังส่งเสริมการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน ทำให้การดูแลสุขภาพทำได้ดีขึ้น ดูแนวโน้มสุขภาพได้ลึกและละเอียดขึ้น” พญ.จิรา กล่าว

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถใช้บริการตรวจสุขภาพได้กับโครงการ “สุขภาพดีใกล้บ้านคุณ” (Wellness Near You) โดยโทร.เข้าไปที่ศูนย์ RoyalLife Wellness Clinic และไปเจาะเลือดที่สาขากว่ายี่สิบแห่งใกล้บ้าน จากนั้นสามารถทำ Teleconference รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ได้ทันที

BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุขภาพแก่คนไทยทุกคน​ เพราะสุขภาพที่ดี คือของขวัญที่ดีที่สุด ​ Live longer, Healthier and Happier​

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ​ไลน์ @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/rdIDv1A เว็บไซต์ www.bdmswellness.com