หน่วยกิตหลบไป ยุคนี้ต้องคลังเครดิต! CMMU เปิดโซลูชันเพื่อคนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย “CM M Credit” ตัวช่วยสร้างผู้บริหารยุคใหม่ที่ก้าวนำโลก ให้คนทุกเจนอัปทุกสกิลการบริหารได้แบบอันลิมิต

เมื่อการเรียนในยุคปัจจุบันเปิดโอกาสให้เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย และไม่ได้จำกัดให้อยู่แค่ภายในห้องเรียนอย่างเดียวอีกต่อไป เพราะ ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างไม่จำกัด คนไทยและคนทั่วโลกจึงหันมาใช้เวลาว่างไปกับการเติมความรู้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ หรือช่วงเวลาใดก็ตาม หรือบางคนอาจจะต้องการเพิ่มความรู้ โดยไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียนปริญญาโททั้งหลักสูตร การเลือกเรียนคอร์สเรียนระยะสั้นที่ใช่ ก็สามารถตอบโจทย์ในการทำงานได้เช่นกัน

CMMU เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้มาตรฐานปริญญาโท ที่จะช่วยพัฒนาสกิลผู้เรียนให้อัปเลเวลได้ภายใน 6-12 สัปดาห์ ด้วยโปรแกรม CM M Credit ที่ตอบโจทย์ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคอร์สเรียนระยะสั้น CM M Credit จะช่วยสนับสนุนให้คนในแวดวงธุรกิจ และการบริหารจัดการ ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดการและกลยุทธ์ ด้านภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม ด้านทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร และด้านการจัดการธุรกิจสุขภาพ ให้ทันกับเทรนด์ที่มีการอัปเดทอยู่ตลอดเวลา

การเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และองค์กรหัวก้าวหน้า

โลกของเทคโนโลยีและการทำธุรกิจหมุนไปไวมากกว่าในอดีต การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสกิลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการอัปสกิลด้านการบริหารจัดการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆ ได้ เพื่อทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างก้าวกระโดด หลากหลายองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้หาแหล่งเรียนรู้เพื่อมาพัฒนาสกิล และต่อยอดองค์กร โดยปัจจุบันผู้เรียนก็จะมีทางเลือกในการเรียนมากขึ้น ทั้งการเรียนแบบออนไลน์ หรือแม้แต่การเรียนในห้องเรียนก็ตาม ผู้เรียนสามารถเลือกดีไซน์แนวทางการเรียนรู้ได้ตามไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมกับตนเอง แต่ไม่ว่าจะเรียนในรูปแบบใด การเรียนรู้ตลอดชีวิตก็สามารถสร้างสกิลให้ผู้เรียนได้ เปิดโอกาสในการสร้างอาชีพ รวมถึงทำงานในระดับที่สูงขึ้น และมีมัลติสกิลรองรับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังเป็นการเปลี่ยนตัวเองจาก Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset ซึ่ง Fixed Mindset อีกหนึ่งแนวคิดที่จะเข้ามาปิดกั้นไม่ให้เกิดการพัฒนาตนเอง การเปิดรับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แตกต่างจาก Growth Mindset ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่กระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรู้จักที่จะอัปสกิลให้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกวินาที

CM M Credit ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) กล่าวว่า คอร์สระยะสั้น CM M Credit เป็นการศึกษาแบบคลังเครดิต ที่จัดตั้งขึ้นตามกรอบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งให้สถานศึกษาของไทยจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานในปัจจุบันที่สนใจการศึกษาตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning และรูปแบบการเรียนที่ใช้เวลาในแต่ละคอร์สไม่นาน แต่สามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เร็ว ดังนั้น CM M Credit จึงเป็นคอร์สที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน และช่วยให้ผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารทุกคนได้มีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียม

ไฮไลท์หลักสูตร เพื่อความครบเครื่องของผู้บริหารยุคใหม่

Digital Marketing and Analytics คอร์สที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในดิจิทัลทัชพอยท์ (Digital Touchpoint) การใช้ Digital Marketing และวิธีการใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลที่มักถูกมองข้ามไป เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน  นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างโซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง (Solution for Business) ซึ่งเป็นวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของธุรกิจลง โดยจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ตลอดจนเรื่องของเทรนด์การตลาดออนไลน์สำหรับปี 2023 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกลยุทธ์การตลาดผ่านการสร้างชุมชน (Community Marketing) ที่ทรงพลังมากในปี 2023 นี้ซึ่งกลยุทธ์นี้จะช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้มากขึ้น ช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ในระยะยาว

Business Creativity and Design Thinking การลบล้างสร้างใหม่ของนวัตกรรม หรือ Creative Destruction คือหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการ โดยในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เปิดโลกแห่งกระบวนการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ รวมถึงสามารถใช้ไอเดียสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงอนาคต และการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์

ผู้สอนที่เข้าใจผู้เรียน โลกยุคใหม่การเรียนต้องอย่า “จำกัด”

รศ. ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า CMMU เล็งเห็นความสำคัญที่ไม่ใช่เพียงการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา แต่เข้าใจว่าการเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ยิ่งวัยทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยแล้ว ยิ่งต้องพัฒนาตนเอง เติมความรู้ใหม่ๆ ให้ทันเทรนด์อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิด CM M Credit ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเพิ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถเข้าศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีการจำกัดระดับการศึกษาและขอบเขตอายุของผู้ที่ต้องการสมัครเรียน สำหรับคอร์สระยะสั้นนี้มีให้เลือกทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ ที่สำคัญ คือ ทุกคอร์สที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าสมัครเรียน ยังเป็นคอร์สที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกับปริญญาโท ทำให้สามารถเก็บเครดิตไว้เพื่อนำมาใช้ในการเทียบโอนเข้าเรียนกับ CMMU ในอนาคตได้อีกด้วย พร้อมทั้งเลือกระบบการเก็บเกรดได้ด้วยตนเอง ให้เรียนได้แม้มีเวลาจำกัด เพราะแต่ละหลักสูตรใช้เวลาเรียนเพียง 6-12 สัปดาห์ ก็จะได้รับประกาศนียบัตรทันทีที่เรียนจบแต่ละคอร์ส

ไม่สมัครไม่ได้แล้ว ที่นั่งจำนวนจำกัด ภายใน 30 เมษายน นี้

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา CM M Credit วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี และเลือกรายวิชาที่ต้องการลงเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/programs/cmmu-flexi-programs/mcredit สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL ) หรือโทรศัพท์ 02-206-2000